tư vấn bao la vạn sự

Nghi Lễ dâng hương & Sớ, Biểu, Trạng, Điệp, Khoán..

Khoán văn

Cập nhật : 05/07/2014
Ân hoằng bảo hựu vận thần thông lự tiều trừ tà quỷ vu tha phương khứ hung đồ tốc phó doanh châu du ngoại cảnh tự tư hưởng hậu bất đắc vãng sinh

Khoán văn

 

Kim cứ

Việt Nam quốc

Thượng phụng

Phật thánh hiến cúng

Thiên tiến lễ khất mại đồng tử lập khoán văn cờ bình ân diên thọ sự kim thần tín chủ

Đồng phu thê đẳng hỉ kiến ư niên nguyệt nhật khắc sinh hoạch niên phương tuế lự

Ký hinh xung tương khắc quỷ nự vi ương bất bằng. Thánh đức dĩ khuông phù hạt kí diên sinh vu tinh mệnh vi thử ỹ dục thọ trường đầu vu

Hạ mại quy

Cung duy

Tam giới thiên chúa tứ phủ vạn linh công đồng thánh đế

Ngọc bệ hạ

Tam toà vương mẫu ngũ vị hoàng thái tử vương vương quan khâm sai công chúa

Cung quyết hạ

Tả hữu phụng tự nhất thiết liệt uy linh

Vị tiền quy vu

Thánh tộc chi môn nguyện vi minh linh chi tử kim nhất cải tính danh vi

Cấm trừ chu môn sát sự thần phục vọng

Đức đại khuông phù

Ân hoằng bảo hựu vận thần thông lự tiều trừ tà quỷ vu tha phương khứ  hung đồ tốc phó doanh châu du ngoại cảnh tự tư hưởng hậu bất đắc vãng sinh ngoan từ đẳng chúng bất tuân pháp luật chiên lý thi hành tức

Cử tấu

Thánh tiền y luật trị tội chi khoán gia

Hữu khoán ngưỡng

Tả thiên thiên lực sĩ

Hữu vạn vạn hùng bình

Đẳng quan chuẩn thử

Kê nhất phó phụ mẫu sở sinh dưỡng dục chi

Tuế thục khoán tái mại bách túc như nghi vi chiến dụng giả

Nhị viên chứng kiến

Dương niên vương hành khiển chi đức tôn thần

Dương cánh thành hoàng bản thổ đại vương từ hạ

Vi bằng

Tuế thử niên nguyệt nhật thời lập khoán

Thích ca như lai di giáo đệ tử thần phụng hành

 


Tiện ích Bambu
Tin liên quan
Bạn cần tìm kiếm?
Advert Advert2 Advert3
TextLink
BAO LA VẠN SỰ

Mobile: 0913 290 384  /  Email: tranngockiem57@gmail.com hoặc tuvan@phuclaithanh.com

Copyright © 2014   BaoLaVanSu. Thiết kế và phát triển bởi Bambu®