tư vấn bao la vạn sự

Nghi Lễ dâng hương & Sớ, Biểu, Trạng, Điệp, Khoán..

Sớ Cầu duyên

Cập nhật : 05/07/2014
Tiến lễ cầu duyên tơ hồng nguyệt lão thiên tiên ngọc kính chiếu thông tri thế sự xích thắng giao cố kết nhân duyên

Sớ Cầu duyên

Phục dĩ

Thiên đạo chi tại hữu nhật nguyệt hữu âm dương nhân luân chi trung hữu phu hữu phụ dục thành nghi gia nghi thất

Tu thượng hữu cầu

Viện hữu Việt Nam quốc

Thượng phụng

Phật cúng dạng lễ đảo cầu nhân duyên tác hợp sự kim thần

Tức nhật khẩn thiết  vi thành mạo can

Đại giác ngôn niệm thần sinh cư trung giới mệnh thuộc

Thiên cung hạ càn khôn phú tái chi ân

Cảm nhật nguyệt chiếu lâm chi đức tư phùng lệnh tiết

Tiến lễ cầu duyên tơ hồng nguyệt lão thiên tiên ngọc kính chiếu thông tri thế sự xích thắng giao cố kết nhân duyên

Trạch gối tuy do hữu mệnh kim dục ô kiều tác giá tảo ứng cát tường chi nguyện do thị kim nguyệt

Cát nhật tu thiết hương hoa kim ngân lễ vật chi nghi cụ hữu sớ văn kiền thân thượng tấu

Cung duy

Nam vô thiên thhủ thiên nhỡn cứu khổ cứu nạn linh cảm qua thế âm bồ tát kim liên toà hạ

Thiên cung thánh mẫu tơ hồng nguyễn lão thiên tiên

Vị thiền cung vọng

Hồng từ

Đổng thuỳ

Chiếu giám

Phục nguyện

Thần thông báo ứng diệu lực phù trì ái hộ thường tình phàm tâm thiết thiế đao cờ nguyện rả tòng tâm

Sở cầu như ý ngưỡng hạ

Hồng ân đản thần hạ tình vô nhậm kích thiết bình dinh chi chí cẩn sớ

THIÊN VẬN: NIÊN.. NGUYỆT…

Tiện ích Bambu
Tin liên quan
Bạn cần tìm kiếm?
Advert Advert2 Advert3
TextLink
BAO LA VẠN SỰ

Mobile: 0913 290 384  /  Email: tranngockiem57@gmail.com hoặc tuvan@phuclaithanh.com

Copyright © 2014   BaoLaVanSu. Thiết kế và phát triển bởi Bambu®