tư vấn bao la vạn sự

Nghi Lễ dâng hương & Sớ, Biểu, Trạng, Điệp, Khoán..

Điệp duyên lễ tiền duyên

Cập nhật : 05/07/2014
Khoa giáo pháp sự gia trừ phân giải âm dương tử sinh di lộ tỷ khiên triền cờ vĩnh đoạn trừ quyến luyến tảo phân ly sinh giả bình an âm hồn giải thoát

 

Điệp duyên lễ tiền duyên

 

          Duyên sinh cát đoạn tiền duyên phu thê quyến luyến giải trừ luân hồi phân dị pháp đàn

Kim cứ

Việt Nam quốc

Thượng phụng

Phật thánh hiến cúng kim lễ chủ

Niên sinh

Hành canh

Tuế tình chỉ cờ vì sinh nhân

Thân tao nhiễm hoạn

Khí cảm bất an lự hoặc phu thê quyến luyến chi tình chí tứ nhật dạ kinh hoàn vô môn khả đảo hữu

Thánh quy đầu viên thiết hoa duyên cung cờ cát đoạn hạnh ngộ giai tiết lương thời kiền thỉnh đạo lưu tựu vu tịnh xứ tu thiết

Cát đoạn giải trừ phân dị pháp đàn nhất duyên nhị tán cung hành

Khoa giáo pháp sự gia trừ phân giải âm dương tử sinh di lộ tỷ khiên triền cờ vĩnh đoạn trừ quyến luyến tảo phân ly sinh giả bình an âm hồn giải thoát

Tu chí cấp điệp giả

Hữu điệp nhất đạo

Phó dữ sinh nhân

Chấp chiếu vi bằng

Vĩnh tôn bảo hựu tòng tư hoạn hoạ tiêu trừ tự thử thần cung khang thái cố điệp

Đương niên

Vương hành khiển chí đức tôn thần

Chứng kiến

Án hạ

Vi ký

Đương cảnh thành hoàng bản thổ tối linh tôn thần

Tuệ thứ: niên .......nguyệt........

Tam giới thái thượng chính nhất pháp sư thần phụng hành

Tiện ích Bambu
Tin liên quan
Bạn cần tìm kiếm?
Advert Advert2 Advert3
TextLink
BAO LA VẠN SỰ

Mobile: 0913 290 384  /  Email: tranngockiem57@gmail.com hoặc tuvan@phuclaithanh.com

Copyright © 2014   BaoLaVanSu. Thiết kế và phát triển bởi Bambu®