tư vấn bao la vạn sự

Nghi Lễ dâng hương & Sớ, Biểu, Trạng, Điệp, Khoán..

Cầu tự

Cập nhật : 05/07/2014
Chi hoa tiên cờ nam nguyện kỳ đắc nam thông minh thứ cầu nữ nhi dữ hoạch nữ nhi đoan chính gia môn hỷ khánh phu phu

Cầu tự

 

          Phục dĩ

Thiên đạo chi tại hữu nhật nguyệt hữu âm dương nhâm luân chi trung viết phu thê viết phụ tử dục tồn hồ thử tu yếu khả cầu

Viên hữu Việt Nam quốc

Thượng phụng

Phật thánh hiến cúng đương thiên tiến lễ cầu tự thỉnh phúc diên dinh sự kim thân tín chủ

Tức nhật khẩn thiết

Đại giác phủ giám vi thành ngôn niệm thần đẳng bẩm thừa

Phụng thần trường kiếp nan tuân tiên tổ tư bẳng

Thánh lực khắc doãn phàm tình khất kỳ phượng dĩ trình tường nguyện hùng bi nhi ứng thuỵ do thị kim nguyệt cát nhật tu thiết

Diên sinh cầu tự bảo thai hộ mệnh cẩn cụ sớ văn trần tình bái tấu

Cung duy

Nam vô đại từ đại bi cứu khổ cứu nạn linh cảm quan thế âm Bồ Tát

Hồng liên cung toà hạ

Tam giới thiên chúa tứ phủ vạn linh công đồng thánh đế

Ngọc bệ hạ

Thiên cung thánh mẫu phù cung bảo mệnh hộ thai lục bộ thiên tiên nguyên quân

Kim quyết hạ

Nam tào bắc đẩu tinh quân thượng thanh thiên tào bản mệnh nguyên thần chân quân

Thánh tiền cung hạ

Phật từ

Đổng thuỳ

Chiếu giám

Phục nguyện

Phật thánh chứng minh

Thần tiên bảo hộ ty thần đẳng gia trung tất phát bồ đề chi quả sử thụ thượng tốc khai ưu bát

Chi hoa tiên cờ nam nguyện kỳ đắc nam thông minh thứ cầu nữ nhi dữ hoạch nữ nhi đoan chính gia môn hỷ khánh phu phu

Song toàn quang hiển tông đường âm chiêm

Thanh đức đản thần hạ tình vô nhậm kích thiết bình dinh chi chí cẩn sớ

Thiên vận: niên .......nguyệt........

 


Tiện ích Bambu
Tin liên quan
Bạn cần tìm kiếm?
Advert Advert2 Advert3
TextLink
BAO LA VẠN SỰ

Mobile: 0913 290 384  /  Email: tranngockiem57@gmail.com hoặc tuvan@phuclaithanh.com

Copyright © 2014   BaoLaVanSu. Thiết kế và phát triển bởi Bambu®