tư vấn bao la vạn sự

Nghi Lễ dâng hương & Sớ, Biểu, Trạng, Điệp, Khoán..

Cấp vong

Cập nhật : 05/07/2014
Đắc thử lai từ cẩn án giáo khoa phụng hành pháp sự sám vi cấp điệp nhất đạo phó giữ chân linh

 

Cấp vong

 

          Kim tiên phả độ minh dương pháp đàn

          Kim cứ

Việt Nam quốc

Thượng phụng

Phật kim thần

Đôn phao dương giới nan minh tội phúc chi phương thúc phó âm ty phả trắc thăng trầm chi lộ dục thân tiến bạt tu trượng

Từ quang cẩn thủ kim nguyệt cát nhật kiền thỉnh

Tựu vu

Xứ

Khải kiến

Nhi tán cờ sở tiến dĩ vãng sinh bảo gia môn nhi cát khánh

Bản đàn thần sa môn

Đắc thử lai từ cẩn án giáo khoa phụng hành pháp sự sám vi cấp điệp nhất đạo phó giữ chân linh

Nhậm vi thân hậu chi tâm lưỡng vĩnh tác sinh tiền chi công cứ siêu thăng tịnh độ toàn bằng

Cửu phẩm chi liên hoa thoát xuất u đô ngưỡng trượng

Tam tôn chi thụ ký bất sinh bất diệt vô khứ vô lai tu chí điệp giả

Hữu điệp cấp phó châu linh

Thu chấp

Tuế thứ : niên…… nguyệt……..

Thích ca như lai di giáo đệ tử thần phụng hành

Tiện ích Bambu
Tin liên quan
Bạn cần tìm kiếm?
Advert Advert2 Advert3
TextLink
BAO LA VẠN SỰ

Mobile: 0913 290 384  /  Email: tranngockiem57@gmail.com hoặc tuvan@phuclaithanh.com

Copyright © 2014   BaoLaVanSu. Thiết kế và phát triển bởi Bambu®