tư vấn bao la vạn sự

Nghi Lễ dâng hương & Sớ, Biểu, Trạng, Điệp, Khoán..

Tiếp linh

Cập nhật : 05/07/2014
Thiết niệm chân linh sinh tiền dương thế na chi thiện ác chi phương một hậu âm ty phạng trắc thăng trầm chi lộ

NHẬT THỜI ĐIỆP

(Tiếp linh)

 

          Tam bảo ty pháp đàn

Kim cứ

Thiết niệm chân linh sinh tiền dương thế na chi thiện ác chi phương một hậu âm ty phạng trắc thăng trầm chi lộ

Dục thân tiến bạt dụng chợ siêu thăng

Cẩn thủ kim nguyệt cát nhật kiền thỉnh

Tựu vu

Sứ khải kiến

Chu viên nhị tán cờ sở tiến dĩ ngưỡng

Vãng sinh bảo gia môn nhi cát khánh bản đàn

Thần đắc thử lai từ cẩn án giáo khoa phụng hành pháp sự bằng ngưỡng

Pháp lực tiếp dẫn linh hồn u khổ thoát ly siêu thăng bi ngàn vi thử hợp thành cụ điệp nhất đạo

Thượng đạt

Thành hoàng chúa giả truy hồn đẳng thần

Án hạ

Phục khất

Thân tường sự ý cẩn vận từ tâm khai báo chư ty ứng vu hợp thuộc sưu quát tiền kiên chính tiến vong hồn

Giới phó trai đàn lĩnh chiêm công đức nhưng ngưỡng sở tại chi tìm chi sứ bất đắc vọng sinh trở lại chi tâm điệp đáo

Phụng hành hộ chì công đức cố điệp

Hữu điệp thượng

Thành hoàng chúa giả truy hồn đẳng

Án hạ

Thi hành

Tuế thứ   : niên….. nguyệt……………….

Dương đàn pháp sự sa môn thần phụng hành

Tiện ích Bambu
Tin liên quan
Bạn cần tìm kiếm?
Advert Advert2 Advert3
TextLink
BAO LA VẠN SỰ

Mobile: 0913 290 384  /  Email: tranngockiem57@gmail.com hoặc tuvan@phuclaithanh.com

Copyright © 2014   BaoLaVanSu. Thiết kế và phát triển bởi Bambu®