tư vấn bao la vạn sự

Nghi Lễ dâng hương & Sớ, Biểu, Trạng, Điệp, Khoán..

Lễ Tào Quan

Cập nhật : 05/07/2014
Tào quan điền hoàn túc trái chiếu lai kinh tiền nhi giao nhập đối khiêm bạ tịch dĩ tiêu trừ túc trái băng thanh âm dương quân lợi đãn thần hạ tình

 

Lễ Tào Quan

 

          Phục dĩ

          Sắc thân nan bảo nằng vô tướng thụ chi nhân duyên lai thế kim bằng dự tác sinh tiền chi công đức dục vọng chân ngôn tu tông

          Bảo đại

Viên hữu     

Việt Nam quốc

Thượng phụng

Phật cúng dàng

Tiết tiến lễ tào quan điền hoàn túc trái giải hạn trừ tai khát cầu bản mệnh bình an tăng diên thọ sự kim

Đại giác phủ giảm vi thành ngôn niệm thần đẳng tự thânvĩnh hoạch dương đạo tích nhật minh ty tá quá thiên khổ tiền thọ sinh kinh tào quan

Âm ty sử dung thục thế nhân sinh do thị ư

Niên nguyệt

Nhật gia hạ dự tu kinh tiền điền hoàn túc trái dĩ

Kim cụ lục sự do tiên hành

Tấu thỉnh

Nam mô thập phương vô lượng thường trụ tam bảo chi phật

Kim liên toạ hạ

Nam mô tam thừa đẳng giác chư vị bồ tát

Niên trà hạ

Nam mô đại từ đại bi linh cảm quan thế âm bồ tát

Hồng niên trà hạ

Tam giơi thiên chúa tứ phủ vạn linh công đồng thánh đế

Ngọc bệ hạ

Chư ty biến đạt các giáng đàn duyên giám thử vi thành chương minh công đức ty thần đẳng thị dĩ viên tư chỉ mặc hiệu kinh tiền đệ lập

Tào quan điền hoàn túc trái chiếu lai kinh tiền nhi giao nhập đối khiêm bạ tịch dĩ tiêu trừ túc trái băng thanh âm dương quân lợi đãn thần hạ tình

Vô nhận chiêm vọng

Phật ân kích thiết bình doanh chi chí cẩn sớ

Thiên vận ; niên….. nguyệt……..

Tiện ích Bambu
Tin liên quan
Bạn cần tìm kiếm?
Advert Advert2 Advert3
TextLink
BAO LA VẠN SỰ

Mobile: 0913 290 384  /  Email: tranngockiem57@gmail.com hoặc tuvan@phuclaithanh.com

Copyright © 2014   BaoLaVanSu. Thiết kế và phát triển bởi Bambu®