tư vấn bao la vạn sự

Nghi Lễ dâng hương & Sớ, Biểu, Trạng, Điệp, Khoán..

Điệp âm cúng tiền duyên

Cập nhật : 05/07/2014
Khoa giáo bí phạm gia trì phân giải âm dương đoạn trừ sinh hoá hiện kim tài phật nhất nhất tương phân tỷ kỳ quyến luyến tảo phân ly thứ sử

NHẬT THỜI ĐIỆP

Điệp âm cúng tiền duyên

          Duyên sinh cát đoạn tiền duyên phu thê quyến luyến giải trừ luân hồi phân dị pháp đàn

Kim cứ

Việt Nam quốc

Thượng phụng

Phật thánh hiến cúng kim lễ chủ

Niên sinh

Hành canh

Tuế tình chỉ cờ vì sinh nhân

Thân tao nhiễn hoạn

Khí cảm bất an cát đoạn tiền khiên đốn trừ hậu quá phục vì tiền duyên phu thê quyến luyến túc trái luân hồi võng niệm cựu chướng đam mê dục cờ u hiển dĩ quận an

Phân giải âm dương tư vĩnh đoạn cung ngộ giai tiết tiết lương thời kiền thỉnh đạo lưu tựu vu tịnh xứ vu

Cát đoạn giải trừ phân dị pháp đàn nhất duyên cung y

Khoa giáo bí phạm gia trì phân giải âm dương đoạn trừ sinh hoá hiện kim tài phật nhất nhất tương phân tỷ kỳ quyến luyến tảo phân ly thứ sử khiên triều tư vĩnh đoạn

Tu chí điệp cấp giả

Hữu điệp nhất đạo

Phó dữ tiền duyên túc trái phu thê quyến luyến thệ hồn chiếu y văn điệp chuẩn chấp vi bằng

Thị siêu độ chi tân lương tác vãng sinh chi công cứ nhược tồn nhiễu phạm âm luật nan đào tịnh thực hữu đoan phân minh báo ứng cố điệp

Đương niên vương hành khiển chí đức tôn thần

Chứng kiến

Đương cảnh thành hoàng bản thổ tối linh tôn thần

Án hạ

Vi ký

Tuế thứ : niên…. nguyệt……….

Tam giới thái thượng chính nhất pháp sư thần phụng hành

Tiện ích Bambu
Tin liên quan
Bạn cần tìm kiếm?
Advert Advert2 Advert3
TextLink
BAO LA VẠN SỰ

Mobile: 0913 290 384  /  Email: tranngockiem57@gmail.com hoặc tuvan@phuclaithanh.com

Copyright © 2014   BaoLaVanSu. Thiết kế và phát triển bởi Bambu®