tư vấn bao la vạn sự

Nghi Lễ dâng hương & Sớ, Biểu, Trạng, Điệp, Khoán..

Công cứ dương

Cập nhật : 05/07/2014
Phật lực đắc toại tu tông đương đàn khoa phạm phụng hành gia trì pháp sự dĩ toại viên giai tiên dĩ cụ liệt chương văn điệp thượng nghệ

NHẬT THỜI ĐIỆP

Công cứ dương

          Dự tu tiến nạp thọ sinh kinh tiền đạo tràng pháp đàn

Kim cứ

Việt Nam quốc

Thượng phụng

Phật cúng giàng kim thần tín chủ

Kỳ vi bản mệnh sinh

Tuế kiên sinh

Tại nam diêm phù đề chuẩn đại tàng kinh

Quyển thiên khố tiền

Quán lạp tại đệ

Khổ tào quan tính tư quận án hạ

Đích thị tự niệm sắc thân nạn bảo năng vô tướng thụ chi lương duyên lai thế vô bằng dư tác kim sinh chi công đức

Cẩn thủ kim nguyệt cát nhật túc thỉnh

Tịu vu

Xứ tu thiết

Dự tu tiến lạp thọ sinh kinh tiền đạo tràng nhật mãn tán tập tự cự thiện chuyên vi bản mệnh sám tẩy tội khiên ký minh bản tính ngưỡng bằng

Phật lực đắc toại tu tông đương đàn khoa phạm phụng hành gia trì pháp sự dĩ toại viên giai tiên dĩ cụ liệt chương văn điệp thượng nghệ

Thập phương tam bảo tứ phủ vạn linh khất hành hạ địa âm ty hiệu lượng công đức thiết niệm niên sinh vi báo hậu lai sai thù lạn bằng sử thuộc trị ty vọng sinh trướng ngai

Cấp công cứ điệp phó tuỳ thân phúng đới chí tư thế viên tịch chi hậu đắc dĩ nhân y tu chí cấp cứ vi chiếu dụng giả

Hữu điệp cấp bản mệnh sinh nhân chấp chiếu

Hậu chí bách tuế lâm chung tê nghệ

Địa phủ chú sinh công đức

Án hạ thông trình hiệu lượng thiên công tuỳ duyên giao độ sở tại âm ty tuân phụng

Phật ân vô chí câu trệ chuẩn thử phụng hành phàm sở kinh do chấp thử vi cứ

Tuế thứ niên nguyệt

Bỉnh giáo gia trì pháp sự thần phụng hành

 


Tiện ích Bambu
Tin liên quan
Bạn cần tìm kiếm?
Advert Advert2 Advert3
TextLink
BAO LA VẠN SỰ

Mobile: 0913 290 384  /  Email: tranngockiem57@gmail.com hoặc tuvan@phuclaithanh.com

Copyright © 2014   BaoLaVanSu. Thiết kế và phát triển bởi Bambu®