tư vấn bao la vạn sự

Nghi Lễ dâng hương & Sớ, Biểu, Trạng, Điệp, Khoán..

Điệp dương

Cập nhật : 05/07/2014
Đại giác giáo chỉ bát nhã chân thuyên dự tu kim thế chi lương duyên cầu tác đương sinh chi dư khánh ngưỡng kỳ

NHẬT THỜI ĐIỆP

ĐIỆP DƯƠNG

          Dự tu tiến nạp thọ sinh kinh tiền đạo tràng pháp đàn

Kim cứ

Việt Nam quốc

Thượng phụng

Phật cúng giàng kim thần tín chủ

Kỳ vi bản mệnh sinh

Niên nguyệt nhật thời kiến sinh thiết niệm tự thân vĩnh hoạch tích nhật minh

Ty tích quá thiên khố tiền

Quán thọ sinh kinh

Quyển nạp tại đệ

Khố tào quan tính

Ty quân

Án hạ

Sử vị thục sinh nhân thế do ư niên nguyệt nhật thời gia hạ dự tu tiến lạp y kinh tiền điền hoàn ngoại kim tắc

Tri thân thị giác thế phi kiên cục vi thân hậu dĩ tu thân hà bất đương sinh nhi nỗ lực thức tông

Phật quả dự tác tân lương cung quả tiết cát nhật lương thời kiền thỉnh lưu tự vu xư tu thiết

Dự tu tiến nạp thọ sinh kinh tiền nhất hội ư kỳ đàn nội trì tụng đại thừa kinh hậu nhất tuỳ thời viên mãn công đức tịnh dĩ chu viên bản đàn xiâst cấp hợp đồng ấn tín

Âm dương giao điệp nhị đạo kỳ dương điệp nhất đạo dương đàn xuất cấp tín chủ

Chấp chiếu vi bằng tu chí nghiêm cụ bị giả

Phục dĩ

Đại giác giáo chỉ bát nhã chân thuyên dự tu kim thế chi lương duyên cầu tác đương sinh chi dư khánh ngưỡng kỳ

Nãi thánh nãi thần phủ giám chân tâm chân ý tân lương ký bá nghiệp chướng tiềm tiêu phúc hải thọ sơn canh ký tha niên chi thâm cố xuân phong hoà

Khí đương như thử nhật chi ứng dung bách niên mệnh kiếp thân đáo minh ty chấp thử hợp đông giao điệp phục nghệ

Phán quan chú sinh thiện đạo chuẩn thử cố điệp

Tuế thứ niên nguyệt

Bỉnh giáo gia trì pháp sự thần phụng hành

 

Tiện ích Bambu
Tin liên quan
Bạn cần tìm kiếm?
Advert Advert2 Advert3
TextLink
BAO LA VẠN SỰ

Mobile: 0913 290 384  /  Email: tranngockiem57@gmail.com hoặc tuvan@phuclaithanh.com

Copyright © 2014   BaoLaVanSu. Thiết kế và phát triển bởi Bambu®