tư vấn bao la vạn sự

Phép Giải Mộng

Giường, màn, chăn chiếu, đệm, muôi, đũa, xanh, chậu và các đồ vật

Cập nhật : 05/07/2014
Đổi giường màn, chủ về dời quan · Mở căng giường màn, điềm đại phú quý · Giường màn mới yên, người xa sẽ về · Giường màn ra cửa, điềm vợ bị thác · Thay đổi giường màn, rời chỗ ở tốt

  Giường, màn, chăn chiếu, đệm,

        muôi, đũa, xanh, chậu và các đồ vật

 

·        Đổi giường màn, chủ về dời quan

·        Mở căng giường màn, điềm đại phú quý

·        Giường màn mới yên, người xa sẽ về

·        Giường màn ra cửa, điềm vợ bị thác

·        Thay đổi giường màn, rời chỗ ở tốt

·        Trên giường có kiến, thuộc điềm chẳng lành

·        Giường màn vỡ rách, điềm vợ sắp thác

·        Vén mở màn tráng, có tiệc ăn uống

·        Màn tráng mục nát, vợ con bị bệnh

·        Chân giường mới đổi, tôi tớ bị hung

·        Lên giường mà nằm, điềm đại hung ác

·        Máu dính ở giường, thê thiếp có tình gian

·        Giặt rửa giường màn, thuộc điềm đại cát

·        Tiến chiếu, vào thì tốt, ra thì xấu

·        Phá chiếu, chủ về mất ngôi quan

·        Đổi chiếu, vào thì tốt, ra thì xấu

·        Thấy đệm rộng, điềm mất ngôi quan

·        Đệm thảm trải ràn, muôn sự yên ổn

·        Phá rèm, xé màn, vợ có mưu gian

·        Rèm mới, chủ về được vợ tốt

·        Trải chiếu ngồi chung, điềm được ngôi quan

·        Mền tốt đắp mình, thuộc điềm đại cát

·        Thấy gối tốt, có quý nhân phù trì

·        Thấy khăn tay, có điều miệng tiếng

·        Khăn tay buộc vải, bệnh hoạn sẽ đến

·        Xảy cầm quạt lông, điềm tốt việc quan

·        Thấy vạc chảo, chủ về được của lớn

·        Nồi chõ sôi trào, điềm đại phát tài

·        Thấy đồ ngọc đá, chủ về thêm có người giúp

·        Thấy xanh đồng, chủ về có điều khẩu thật

·        Thấy nồi sắt vỡ, có sự sợ tới

·        Xanh, chén vỡ, có sự ác tới

·        Thấy đồ tô (bát) sứ, chủ về ăn uống

·        Thấy đồ sứ, đồ đá, có điều khẩu thật

·        Thấy thìa ,chủ về thê thiếp, tử tôn

·        Thấy đũa, chủ thêm ruộng nhà, tôi tớ

·        Thấy chậu, chủ về thêm kho đụn của cải

·        Nhắc chậu trụt đất, chủ về tán tài

·        Chậu to, đồ nung, điềm đại phú quý

·        Thấy chậu rửa mặt, có vợ lẽ đẹp

·        Chậu to, chậu nhỏ, chủ về đoàn viên

·        Được cái hộp, cầu chi ắt được

·        Thấy thùng đựng nước, chủ về đại cát

·        Thấy thùng không nước, chủ về đại hung

·        Người đưa thùng to, chủ về được lợi

·        Thấy bàn ăn, chạn bát, việc nhà chẳng lành

·        Thấy cưa, chủ về có sự quyết đoán

·        Thấy dao thứa, dùi xiên, có sự xâm hại

·        Dùi muốn cử động, có người phù trì

·        Thấy cối xay, bị người khú xử, tốt

·        Thấy bàn là lửa thịnh, điềm sự tốt nên

·        Thấy lồng hun, điềm thêm sản nghiệp

·        Người cho cái cân, điềm được quyền vị

·        Thấy dây nhợ, thọ mệnh lâu dài

·        Thấy dây nhợ đứt, thọ mệnh sẽ hết

·        Người cho cối xay, điềm được được vàng

·        Người cho cái chổi, điềm được chức vị.

Tiện ích Bambu
Tin liên quan
Bạn cần tìm kiếm?
Advert Advert2 Advert3
TextLink
BAO LA VẠN SỰ

Mobile: 0913 290 384  /  Email: tranngockiem57@gmail.com hoặc tuvan@phuclaithanh.com

Copyright © 2014   BaoLaVanSu. Thiết kế và phát triển bởi Bambu®