tư vấn bao la vạn sự

Phép Giải Mộng

Mộng về: Vợ chồng, sanh đẻ, giao hoan và anh em, trai gái.

Cập nhật : 05/07/2014
Đi cùng đàn bà, chủ về mất của · Mình ôm đàn bà, sẽ có sự mừng · Giao với đàn bà, điềm có ma quái · Ngồi cùng đàn bà, thuộc điềm đại cát · Đà bà ôm chồng, mừng phát tài lớn

  Mộng về: Vợ chồng, sinh đẻ, giao hoan và anh em, trai gái

 

·        Vợ chồng yến hội, chủ về biệt nhau 

·        Vợ chồng cãi lẫn, chủ về tật bệnh

·        Vợ chồng chia thoa, chủ về biệt ly

·        Vợ chồng đánh lẫn, tình muốn hoà hiệp

·        Đi cùng đàn bà, chủ về mất của 

·        Mình ôm đàn bà, sẽ có sự mừng 

·        Giao với đàn bà, điềm có ma quái 

·        Ngồi cùng đàn bà, thuộc điềm đại cát 

·        Đà bà ôm chồng, mừng phát tài lớn 

·        Vợ chồng cùng chải đầu, thuộc về điềm tốt 

·        Vợ chồng lạy nhau, chủ về phân tán 

·        Giao tiếp với con trai, chủ về mất của 

·        Vợ vận áo gấm, điềm sinh con sang 

·        Thấy vợ có thai, chủ về tình ngoại 

·        Thấy âm hộ của vợ, chủ về khẩu thật 

·        Đàn bà trần truồng, chủ về đại phát 

·        Con trai trần mình, vận mệnh thông đạt 

·        Anh em phân ly, khẩu thật sẽ tới 

·        Ôm đưa trẻ con hay là đứa trẻ con chết, đều chủ về khẩu thật 

·        Mới sinh trai gái, chủ về đại cát 

·        Thấy việc cưới hỏi và việc hiếu, đều là điềm hung 

·        Con trai hoá làm ni cô (sư nữ) thuộc về điềm xấu.

Tiện ích Bambu
Tin liên quan
Bạn cần tìm kiếm?
Advert Advert2 Advert3
TextLink
BAO LA VẠN SỰ

Mobile: 0913 290 384  /  Email: tranngockiem57@gmail.com hoặc tuvan@phuclaithanh.com

Copyright © 2014   BaoLaVanSu. Thiết kế và phát triển bởi Bambu®