tư vấn bao la vạn sự

Hồng vũ cấm thư

Where you can buy Louis Vuitton Replica :

hermes evelyne replica fake louis vuitton tas kopen replica Louis Vuitton supreme Backpack louis vuitton backpack replica zaino louis vuitton falso replica louis vuitton hobo fake chanel wallet louis vuitton shoes replica gucci replica 1:1 replica chanel wallet louis vuitton district pm replica louis vuitton wallet replica hermes belt replica replica lv australia replica goyard replica goyard Louis Vuitton wallet replica fake lv man bag chanel backpack replica louis vuitton messenger bag replica louboutin pas cher louboutin pas cher chanel bag replica louis vuitton imitazioni hermes belt replica gucci replica replica Louis Vuitton shoes louis vuitton district pm replica Replica Fendi Backpacks borse false louis vuitton napoli replica louis vuitton wallet 1:1 replica cartier love bracelet louis vuitton tasche gefalscht kaufen replica louboutin cartier love bracelet replica Borse Louis Vuitton false dove trovarl louboutin pas cher Louis Vuitton Replica replica goyard dior tasche replica chanel imitazioni perfette van cleef replicaa replica gucci shoes cartier schmuck replica deutschland borse gucci imitazioni Louis Vuitton Taschen replica chanel shoes replica handbags replica Australia cartier love imitazione zaino louis vuitton falso

Thần Kinh Dị Pháp Phú

Cập nhật : 05/07/2014
Núi sông non nước thiên nhiên, long mạch lưu hành muôn hình trên mặt đất thực bởi thợ trời khéo xếp dành cho người có phúc

Thần Kinh Dị Pháp Phú

Núi sông non nước thiên nhiên, long mạch lưu hành muôn hình trên mặt đất thực bởi thợ trời khéo xếp dành cho người có phúc, bày ngay trước mắt người ta nhưng có biết nhận ra mới thấy. Đấy như thần kinh dị pháp cao kỳ, cũng bởi các bậc cao nhân thấu hiểu huyền vi xưa nay trải đã bao rồi mà cái điều thông dụng chẳng khá đổi thay được vậy.

Người phương bắc đất cao nên lấy huyền vũ làm núi bản sơn, Huyền vũ cao hậu thì tất quan cao chức cả, người phương nam thì xem lại hơi khác là lấy minh đường làm gốc. Minh đường có nước, làm quan chức trọng quyền cao.

Núi: Trông nên ngay thẳng chính bình hoặc là vuông, cho nên nói rằng không nên hướng vạy trông xiên.

Điểm huyệt chớ nên lệch lạc

Kinh có câu rằng:

Hình chính mà huyệt lại thiên

Con cháu khó tuyền yên việc làm ăn.

Trước minh đường có núi vuông như ấn ngọc làm quan đến chức thượng thư. Cá vàng trên nước, làm quan võ đến chức tướng quân.

Mạch đến chỗ chỉ, nên xét xem khí tụ ở đâu

Là ý nói mạch đi đến chỗ đứng, nên xét xem khí thế thế nào? Có được nhật nguyệt tinh thần sương móc mưa sa lắm gội thì tất nhiên cây cỏ tốt tươi, ấy bảo rằng: là gió chẳng thổi được vậy.

Hình thế hoàn toàn, nên chi mới chứa được gió lại ở trong

Trong thẳng mà ngoại lại câu,

Ấy là đất quý thật mầu nhiệm thay, Trong câu ngoài thẳng cũng rầy

Là hình thô bỉ khó bày cho nên.

Núi như yên ngựa nên được ngựa: là ý nói ngoài thanh long trong minh đường có núi hình giống loài ngựa thì ngoại lại cầu như hình ngựa.

Thế như tình hình sao lại cầu được như sao. Minh đường đàng trước có hồ ao, ngọc tinh chiếu sáng bóng, trong có núi nhỏ như sao.

Bạch hổ núi nhọn chân, gọi là cát hình hổ chết.

Là ý nói đã nhọn chân lại có lỗ sâu hoặc có ngõ hay ao hồ có nước chảy đứt, tất nhiên không có rể quý.

Thanh long không có cá định là trạng thái đồi long.

Là ý nói không có cá tức là hanh long minh không chắc chắn vòng ôm, nhược bằng có vòng ôm thì con cũng làm nên được vậy.

Minh đường phải nên kiêng rằng mùa đông không có nước.

Là ý nói trước minh đường chẳng nên không có nước bao giờ mặc dù mùa đông cũng thế.

Nếu không có nước ấy là tiền phú hậu bần. Chính minh đường nên phòng gió bấc thổi.

Là ý nói bản sơn phải đủ sức bao bọc chẳng nên để cho gió bấc lọt vào. Huyền vũ đất thấp tất nhiên không thọ khảo.

 Núi đằng sau có nước ngấm vào thì tiếc rằng có bà góa.

Huyền vũ có nước thấm vào không chảy đi được hẳn là có người góa bụa. Bạch hổ liền lại hai lần: gọi là vợ chồng hai hổ, trong ngoài chẳng liên tiếp vậy. Thanh long: thượng long, hạ long, cùng đứt, thời là anh em chẳng có hòa thuậnvậy.

 Nước phương nam ly cung, chẳng chầu vào nhà, thất bại hoặc có ngã ba sông ở ly phương, sông lớn qua sông con.

Phương Tốn có ngọn núi cao là quỷ lại ma

Cái phép phân kim: Phương Tốn (Tỵ) nổi cao, người con trai mạnh chẳng giữchắc.

Dương ngắn âm dài biết rằng nhà không quý tử. Dương dài âm ngắn nên phòng ra đời có nước có nhà.

Giải nghĩa văn vần

Tự thần đóng ở phương đông

Trai không có vợ trông mong nổi gì

Thần tiên ở bên tây thì,

Gái không chồng lấy cũng vì đấy chăng

Biết rằng muôn nước triều dâng, Hẳn là gặp gỡ trăm phần mừng vui Bao nhiêu thế núi châu hồi

Phát nên quan cả tài bồi non sông

Bài phú rất hay dùng

Đành rằng bao nhiêu cốt yểu huyền vi

Nhưng biết tìm được lẽ của nó mà suy rộng cho ra là cũng thấy, ấy những bậc ấy chỉ là những bậc chân nhân xa xét rộng tìm phát minh ra những chỗ thói đời ròm nom nông cạn mà chưa khám phá được chi. Kìa như nghìn ngọn thanh long khởi mạch mà vua Cao Tổ nhà Hán khởi nghiệp được hơn bốn trăm

năm.

Bạch thổ có liền muôn phái mà ông Lý Uyên xây dựng cơ đồ nhà Đường có ba trăm năm.

Muôn hình vạn trạng theo người biết, Trăm núi nghìn sông đãi kẻ hay Thanh long đới thủy gần non

Con trai phú quý sinh giàu vẻ vang, Nước theo Bạch hổ vòng ngang, Con gái vinh hiển lại càng giàu

sang Trọn nguồn cảnh đẹp thật là quý Nước ấp sông ôm cũng rất vinh

Thế đây kiểu dài, nếu càng được dài thì càng quý.

Hình câu đối mà tròn, nếu được rất là tròn thì được rất là hay. Hình như cái măng tươi mùa xuân, thì nên xem thế chân (căn bản).

Hình thế như rồng mây thì nên xem đàng đầu đẹp hay xấu. Rồng cuốn mây bay thì nên để ý xem chỗ nó quay đầu về.

Quỷ sơn mà đối với thần sơn ấy là đất phát có quý nhân ra đời.

Là ý nói rằng huyền vũ cao, dày là núi quỷ sơn, vậy nếu được vai ngoài thanh long có ngọn núi nhọn tròn như cái măng tươi hoặc là như cái bút nhọn ấy là đất phác có bậc kẻ sĩ thần đồng ra đời vậy.

Nếu Bạch hổ bắn vào thanh long thì con trai chết non

Thanh long bắn vào bạch hổ thì con gái bị thương.

Thanh long bạch hổ hoàn toàn

Con trai con gái vẻ vang sang giàu.

Học đường thêm văn thủy, định rằng cái thẻ tuấn xinh.

Nghĩa là thanh long có nước chảy qua phương Tỵ gọi là học đường thủy. Ví bằng minh đường được rộng rãi có nước thì gọi là văn học thủy.

Thanh long bạch hổ vòng vào,

Nên xem béo tốt tay nào cũng tươi

Hổ đầu có ngấn xinh tươi

Hãy xem có núi mọc nơi thêm vào

Long hổ mà có miều thần phật tự, tất nhiên nội sát tai ương. Thế như ngọn nhọn, hẳn bị tai vạ ở ngoài.

Là ý nói thanh long bạch hổ có núi nhọn tất nhiên bị tai vạ ở ngoài. Bên thanh long có nước ra vào thì con trai hoán thiếp đổi thê.

Ngoài thanh long thì nên có núi nước bao bọc minh đường nếu bị nước ra vào bất thường, thì là cáchhoán thiếp đổi thê vậy.

Bạch hổ có tên nhọn bắn thẳng vào là gái giết chồng giết con.

Huyền vũ có núi như chữ phẩm nhất định rằng quan cao thọ khảo danh tiếng vẻvang.

Minh đường có ba ngọn nước chảy đổ vào là nhà có học thức, phúc đức truyền gia vậy.

Chính án có ngọn núi như mây thì đời ấy qua đời khác tất nhiên hiển vinh phú

quý.

 Là ý nói đàng trước có núi tròn làm chính án đó vậy.

Nước chảy hình như cầu vồng, bao bọc quanh thanh long thì đời ấy qua đờikhác phú quý vẻ vang.

 Thanh long đầm phá vỡ bờ

Con trai bị chết bất ngờ gớm ghê

Hổ sâu bạch hổ tràn trề

Bị thương con gái hại về thất gia

Ngã ba nam ứng hỏa tà,

Nhưng lại được nước chắc là không sao

Giao kim đôi nước chầu vào

Dẫu rằng không núi tí nào cũng hay.

Nghĩa là ý nói ngã ba phương nam hẳn bị hỏa ứng tất nhiên nhà bị khô ráo nhưng nếu đã được có nước thì không sợ gì tai vạ cả.

Đôi nước đây là ý nói long hổ thủy vậy nếu không có núi bao bọc, thì dẫu có phát phú quý một thời rồi cũng chóng hết vậy.

Minh đường rộng rãi quy mô.

Tất nhiên giàu có muôn kho bạc tiền. Hổ long ra mà đâm xiên

Chắc là nghèo khó liên miên một đời

Hổ long dài chắc cả hai

Sống như Bành Tổ ai ai chả mừng

Long thô hổ lãm lừng khừng,

Nhan Hồi mạnh yểu chết chừng trẻ trung

Đường dài thần miếu ở chung

Hoài âm chết nhục đường cùng mới đau. Mộc tinh án ngắn ngang đầu,

Kình Bố nuốt hận chịu rầu trướng trung.

Bên Thanh long mà có giếng nước sâu thì người con trai tài cao tót vậy. Bạch Hổ mà có nước thấm vào đầu thì người con gái có tính dâm đãng.

 Phần phiên âm

 Đương tri phú quý bất hư, Tín vi tại thị,

Khả kiến thọ yểu hữu mệnh, khởi hữu tha tai.

 Giải nghĩa

Giàu sang có đất phải không,

Cho người có phúc và công đức nhiều

Thọ khang chết yểu bao nhiêu

Mạnh trời đã định có điều nào sai

Núi chủ tròn dày là đất phát. Phú quý chủ nhân ông.

Huyền vũ có núi tròn dày, đấy là phát phú quý. Cho nên nói rằng: “Được đất tốt, thời giàu có, vì

huyền vũ thuộc bắc phương địa vị vậy.

Trước án mà được thanh nhã quang minh, là đất phát vinh hoa phú quý.

Nghĩa là ý nói: Đàng trước mà được quang đãng thanh nhã, sáng sủa, là chủ phát phú quý. Cho nên nói rằng đắc hồ thiên tắc quí, nghĩa là được hưởng khí trời thời sang, vì rằng chu tước thuộc nam phương địa vị vậy.

Thiên trụ vững vàng cao dày lại đeo hai ấn là phát thọ được bảy tám mươi tuổi. Bắc khuyết núi tròn lại lìa khỏi hai bên thanh long bạch hổ thì khó mà sống qua được đến tuổi ba mươi.

Ao nghiên núi bút đàng hoàng

Phát sinh văn sĩ mở đàng vinh quang. Gươm hẻo cờ trống nghênh ngang, Trời sinh quan võ vẻ vang giống nòi

Hình chính mà huyệt thiên thì con cháu chẳng được vẹn tuyền. Hình thiên mà huyệt chính thì con cháu hiển vinh thịnh vượng.

Tiện ích Bambu
Tin liên quan
Bạn cần tìm kiếm?
Advert Advert2 Advert3
TextLink
BAO LA VẠN SỰ

Mobile: 0913 290 384  /  Email: tranngockiem57@gmail.com hoặc tuvan@phuclaithanh.com

Copyright © 2014   BaoLaVanSu. Thiết kế và phát triển bởi Bambu®