Bao La Van Su

tư vấn bao la vạn sự

Phép xem hướng nhà dùng cho các tuổi

  Mậu Tý – Cung Càn – Thích Lịch Hoả Mậu Tý – Cung Càn – Thích Lịch Hoả

4- Tây nam hướng – Diên niên : chủ tiến tài, phú quý đại cát, văn chương chi nhân (có tài lộc, con cái học hành thông minh, đỗ đạt).

Xem thêm ...
 Kỷ Sửu – Cung Đoài – Thích Lịch Hoả Kỷ Sửu – Cung Đoài – Thích Lịch Hoả

3- Tây Nam hướng –Thiên y : chủ tiền tài hưng vượng ,lục súc vượng, văn chương chi đạo, giàu sang phát quan, mạnh khoẻ, trường thọ, học giỏi, đỗ đạt.

Xem thêm ...
 Canh Dần – Cung Cấn – Tòng Bá Mộc Canh Dần – Cung Cấn – Tòng Bá Mộc

4- Chính Tây hướng - Diên niên: Chủ tiến tài, phú quý,trường thọ, xuất nhập thông minh (giầu có, con cái phát đạt, mình cũng có công danh).

Xem thêm ...
 Tân Mão – Cung Ly – Tòng Bá Mộc Tân Mão – Cung Ly – Tòng Bá Mộc

4- Chính Nam hướng - Phục vị : tiến tài,trường thọ, tăng nhân khẩu,phú quý, giàu sang, trung hiếu, mạng khoẻ, phát quan, thông minh,hiếu đễ.

Xem thêm ...
 Nhâm Thìn – Cung Khảm - Trường Lưu Thuỷ Nhâm Thìn – Cung Khảm - Trường Lưu Thuỷ

Nhâm Thìn – Cung Khảm - Trường Lưu Thuỷ

Xem thêm ...
 Quý Tị - Cung Khôn - Trường Lưu Thuỷ Quý Tị - Cung Khôn - Trường Lưu Thuỷ

3- Tây Nam hướng -Phục vị : chủ tiền tài phú quý đại vượng văn chương thông minh (lộc tài tiến vượng). Đỗ đạt,thăng quan,trường thọ. 4- Chính Tây hướng –Thiên y : Thông minh,giầu sang,phú quý, đỗ đạt,mạnh khoẻ,phát đạt.

Xem thêm ...
 Giáp Ngọ - Cung Ly – Sa Trung Kim Giáp Ngọ - Cung Ly – Sa Trung Kim

5- Tây Bắc hướng -Tuyệt mệnh : thoái tài quan sự , ngục trung trệ tự ải ân nhạc đăng tục (hao quả cả đời bị kiện, có tật chết về thắt cổ), bất lợi.

Xem thêm ...
 Ất Mùi – Cung Khảm – Sa Trung Kim Ất Mùi – Cung Khảm – Sa Trung Kim

4- Chính Nam hướng –Diên niên : Đại vượng, phú quý, cát lợi,danh giá,tấn tài,học hành đỗ đạt,chung thuỷ,trường thọ.

Xem thêm ...
 Bính Thân – Cung Khôn – Sơn Hạ Hoả Bính Thân – Cung Khôn – Sơn Hạ Hoả

3- Tây Nam hướng -Phục vị : chủ tiền tài phú quý đại vượng văn chương thông minh (lộc tài tiến vượng). Đỗ đạt,thăng quan,trường thọ.

Xem thêm ...
 Đinh Dậu – Cung Chấn – Sơn Hạ Hoả Đinh Dậu – Cung Chấn – Sơn Hạ Hoả

4- Chính Nam hướng – Sinh khí : chủ tiến tài, phú quý, vượng nhân khẩu thông minh, tuấn tú, đỗ đạt,mạnh khoẻ,hạnh phúc.

Xem thêm ...
 Mậu Tuất – Cung Tốn – Bình Địa Mộc Mậu Tuất – Cung Tốn – Bình Địa Mộc

4- Chính Nam hướng – Sinh khí : chủ tiến tài, phú quý, vượng nhân khẩu thông minh, tuấn tú, đỗ đạt,mạnh khoẻ,hạnh phúc. 5- Tây bắc hướng –Ngũ quỷ : tán tài, bất lợi, bệnh tật phong ma, đồ hình hung ác, dâm loạn ,vụ sự (tán tài, loạn luân, bị ngộ gió chết đường).

Xem thêm ...
   Kỷ Hợi – Cung Cấn – Binh Địa Mộc Kỷ Hợi – Cung Cấn – Binh Địa Mộc

5- Chính Bắc hướng – Ngũ quỷ (xấu): tán tài, đồ hình, huyết hoả, cuồng điên, chết đường, ác loạn, trệ tật tử tiêu vong (đeo bệnh ác mà chết).

Xem thêm ...
  Canh Tý – Cung Càn – Bích Thượng Thổ Canh Tý – Cung Càn – Bích Thượng Thổ

5- Chính Bắc hướng -Lục sát (xấu):thoái tài, dâm loạn, tổn lục súc, hổ đả,dâm loạn,tai nạn (tán tài, tai nạn, hổ, rắn, rết cắn,vợ chồng xung khắc).

Xem thêm ...
 Tân Sửu – Cung Đoài – Bích Thượng Thổ Tân Sửu – Cung Đoài – Bích Thượng Thổ

4- Chính Tây hướng -Phục vị: chủ tiến tài phú quý hiền nhân thủ tiết, thuận hoà, văn chương, đỗ đạt, giàu sang danh giá.

Xem thêm ...
     Nhâm Dần – Cung Cấn – Kim Bạch Kim Nhâm Dần – Cung Cấn – Kim Bạch Kim

6- Chính Đông hướng -Lục sát : phá tài, trệt tật, dịch quân tác bệnh nghiệt ác tử (tán tài ốm đau đến chết).

Xem thêm ...
   Quí Mão – Cung Ly – Kim Bạch Kim Quí Mão – Cung Ly – Kim Bạch Kim

6- Đông Bắc hướng -Hoạ hại : thoái tài bất lợi, dâm loạn, vụ sự, quan tụng, ốm đau, tự điên dại trệ tật. 7- Tây Nam hướng -Lục sát : tam niên phá nội phá tài ,khốc nhập phong ma trệ tật trầm hà, ác tử tàng tật (sau 3 năm hao tiền của có người chết về ngộ gió, chết đuối, có người đeo tật).

Xem thêm ...
 Giáp Thìn – Cung Tốn – Phúc Đăng Hoả Giáp Thìn – Cung Tốn – Phúc Đăng Hoả

5- Tây bắc hướng –Ngũ quỷ : tán tài, bất lợi, bệnh tật phong ma, đồ hình hung ác, dâm loạn ,vụ sự (tán tài, loạn luân, bị ngộ gió chết đường).

Xem thêm ...
Ất Tỵ - Cung Đoài – Phúc Đăng Hoả Ất Tỵ - Cung Đoài – Phúc Đăng Hoả

5- Chính Bắc hướng - Hoạ hại : Thoái tài quan tại ngục trung, ác tử, trệ tật, hữu quân, tác tạo, tự ải vụ sự (thóat tài, quan tụng, đeo tật, làm giặc chết đao binh thắt cổ).

Xem thêm ...
   Bính Ngọ - Cung Càn – Thiên Hà Thuỷ Bính Ngọ - Cung Càn – Thiên Hà Thuỷ

6- Chính Nam hướng - Tuyệt mệnh cung :Thoát tài,vụ sự,gia đình ly tán,con cháu ngỗ nghịch,hoả tai,lôi đả (ốm đau đến chết).

Xem thêm ...
  Đinh Mùi – Cung Đoài – Thiên Hà Thuỷ Đinh Mùi – Cung Đoài – Thiên Hà Thuỷ

6- Chính Đông hướng -Tuyệt mệnh : tiền cát hậu hung quan tù , ngục trung, mật giang trệ tật,trầm hà, vô tự (chết đuối không con).Thoát tài,ngục hình. 7- Chính Nam hướng-Ngũ quỷ : thoái tài quan tụng, ngục trung, ốm đau ,trệ tật , hao tài, quan sự, chết đuối, thắt cổ, đầu óc bị loạn (ra ngoài mới yên).

Xem thêm ...
   Mậu Thân – Cung Cấn - Đại Trạch Thổ Mậu Thân – Cung Cấn - Đại Trạch Thổ

7- Đông Nam hướng -Tuyệt mệnh : tán tài, trệ tật, bất lợi,ốm đau,tổn hại lục súc,bất lợi. 8- Chính Nam hướng - Hoạ hại : phá tài, phong ma đại bệnh,tai nạn, ác tử tật, dâm loạn (hao tài, có tật, hay loạn luân).

Xem thêm ...
 Kỷ Dậu – Cung Ly - Đại Trạch Thổ Kỷ Dậu – Cung Ly - Đại Trạch Thổ

7- Tây Nam hướng -Lục sát : tam niên phá nội phá tài ,khốc nhập phong ma trệ tật trầm hà, ác tử tàng tật (sau 3 năm hao tiền của có người chết về ngộ gió, chết đuối, có người đeo tật).

Xem thêm ...
 Canh Tuất – Cung Khảm – Xoa xuyến Kim Canh Tuất – Cung Khảm – Xoa xuyến Kim

5- Tây Nam hướng -Tuyệt mệnh : Tiền cát, hậu hung hay có đám ma tán tài ,bất lợi (Trệ tật, vu sự, ân nhật, trầm tử).

Xem thêm ...
  Tân Hợi – Cung Khôn – Xoa Xuyến Kim Tân Hợi – Cung Khôn – Xoa Xuyến Kim

4- Chính Tây hướng –Thiên y : Thông minh,giầu sang,phú quý, đỗ đạt,mạnh khoẻ,phát đạt. 5- Chính Nam hướng -Lục sát : chủ tán tài, tiền cát hậu hung, tự ải vụ sự (có người chết về thắt cổ), ốm đau ngộ gió.

Xem thêm ...
Bạn cần tìm kiếm?
Advert Advert2 Advert3
TextLink
BAO LA VẠN SỰ

Mobile: 0913 290 384  /  Email: tranngockiem57@gmail.com hoặc tuvan@phuclaithanh.com

Copyright © 2014   BaoLaVanSu. Thiết kế và phát triển bởi Bambu®