tư vấn bao la vạn sự

Độn Lục Nhâm Thái Ất

Phép Xem Giờ

Cập nhật : 05/07/2014
Của ta ngày có 12 giờ đồng hồ. Trong 24 giờ, cứ hai giờ đồng hồ là một giờ ta: Đúng 12 giờ đêm bắt đầu giờ Tý Đúng 2 giờ đêm bắt đầu giờ Sửu Đúng 4 giờ đêm bắt đầu giờ Dần Đúng 6 giờ sáng bắt đầu giờ Mão

CẦN PHẢI XEM THÁNG NHUẬN

 

Thí dụ: Sinh vào tháng 5 nhuận kể từ 1 đến mười lăm tháng 5 nhuận tính về tháng 5 chính.

Từ 16 trở đi tính là 16 tháng 6. Các tháng nhuận đều thế cả.

 

CẦN XEM GIỜ

 

Của ta ngày có 12 giờ đồng hồ. Trong 24 giờ, cứ hai giờ đồng hồ là một giờ ta:

Đúng 12 giờ đêm bắt đầu giờ Tý

Đúng 2 giờ đêm bắt đầu giờ Sửu

Đúng 4 giờ đêm bắt đầu giờ Dần

Đúng 6 giờ sáng bắt đầu giờ Mão

Đúng 8 giờ sáng bắt đầu giờ Thìn

Đúng 10 giờ sáng bắt đầu giờ Tỵ.

Đúng 12 giờ trưa bắt đầu giờ Ngọ

Đúng 2 giờ chiều bắt đầu giờ Mùi

Đúng 4 giờ chiều bắt đầu giờ Thân

Đúng 6 giờ tối bắt đầu giờ Dậu

Đúng 8 giờ tối bắt đầu giờ Tuất

Đúng 10 giờ tối bắt đầu giờ Hợi.

 

Tiện ích Bambu
Tin liên quan
Bạn cần tìm kiếm?
Advert Advert2 Advert3
TextLink
BAO LA VẠN SỰ

Mobile: 0913 290 384  /  Email: tranngockiem57@gmail.com hoặc tuvan@phuclaithanh.com

Copyright © 2014   BaoLaVanSu. Thiết kế và phát triển bởi Bambu®