tư vấn bao la vạn sự

Độn Lục Nhâm Thái Ất

Phép xem ngũ hành Can Chi

Cập nhật : 05/07/2014
PHÉP TÍNH THẬP - CAN Tính thập can lấy bàn tay trái mà tính: Theo thứ tự sau này: Giáp, Ất, Bính, Đinh, Mậu, Kỷ, Canh, Tân, Nhâm, Quý.

PHẢI NHỚ NGŨ HÀNH CAN

Kim, mộc, thuỷ, hoả, thổ.

Giáp, Ất là Mộc

Bính, Đinh là Hoả

Mậu, Kỷ là Thổ

Canh, Tân là Kim

Nhâm, Quý là Thuỷ

 

PHÉP TÍNH THẬP - CAN

Tính thập can lấy bàn tay trái mà tính:

Theo thứ tự sau này:

Giáp, Ất, Bính, Đinh, Mậu, Kỷ, Canh, Tân, Nhâm, Quý.

TÍNH THẬP NHỊ - CHI

Theo thứ tự sau này:

Tí, Sửu, Dần, Mão, Thìn, Tỵ, Ngọ, Mùi, Thân, Dậu, Tuất, Hợi.

Tiện ích Bambu
Tin liên quan
Bạn cần tìm kiếm?
Advert Advert2 Advert3
TextLink
BAO LA VẠN SỰ

Mobile: 0913 290 384  /  Email: tranngockiem57@gmail.com hoặc tuvan@phuclaithanh.com

Copyright © 2014   BaoLaVanSu. Thiết kế và phát triển bởi Bambu®