tư vấn bao la vạn sự

Mai hoa dịch số

Bát Quái Tượng Đồ

Cập nhật : 05/07/2014
Ly Trung hư (Giữa ruột trống) Khôn Lục đoạn (Sáu đoạn)
Bát Quái Tượng Đồ:

Càn
Tam liên
---------------
_____
_____
_____

---------------
Ly
Trung hư
(Giữa ruột trống)
---------------
_____
__ __
_____

---------------
Khôn
Lục đoạn
(Sáu đoạn)
---------------
__ __
__ __
__ __

---------------
Khảm
Trung măn
(Giữa ruột đầy)
---------------
__ __
_____
__ __

---------------
Chấn
Ngưỡng bồn
(Chậu để ngửa)
---------------
__ __
__ __
_____

---------------
Đoài
Thượng Khuyết
(Trên thiếu)
---------------
__ __
_____
_____

---------------
Cấn
Phúc uyển
(Chép úp sấp)
---------------
_____
__ __
__ __

---------------
Tốn
Hạ đoạn
(Dưới đứt khúc)
---------------
_____
_____
__ __

---------------


Tiện ích Bambu
Tin liên quan
Bạn cần tìm kiếm?
Advert Advert2 Advert3
TextLink
BAO LA VẠN SỰ

Mobile: 0913 290 384  /  Email: tranngockiem57@gmail.com hoặc tuvan@phuclaithanh.com

Copyright © 2014   BaoLaVanSu. Thiết kế và phát triển bởi Bambu®