tư vấn bao la vạn sự

Phép Xem Tên , Đặt Tên

Học rộng biết nhiều

Cập nhật : 05/07/2014
Vương Văn Uyên, người An Hỉ đời Minh, tự Cự Khanh, ý là học vấn sâu sắc, qua nỗ lực phấn đấu trở thành đại học sĩ. Tư Mã Tài Chương, người đời Đường, học rộng biết nhiều

                           Học rộng biết nhiều

Cùng với sự phát triển của thời đại, thế giới đã bước vào kỷ nguyên kinh tế tri thức. Ảnh hưởng và tác dụng to lớn của tri thức đối với loài người đã ngày càng được nhiều người công nhận. Mọi người phải thích ứng với những cạnh tranh mạnh mẽ trong xã hội, có tri thức văn hoá, khoa học và tài chính phong phú mới có thể phát triển tốt hơn, đương nhiên cũng mong con cái mình học rộng biết nhiều, do vậy mà nó cũng trở thành nhân tố quan trọng khi đặt tên.

Nguyễn Văn Tố, có thể thấy cha mẹ hy vọng ông có tố chất học hành, phát huy tài năng.

Trần Đăng Khoa, có thể đạt đến mức độ thi cử.

Văn Lâm, tự Tông Nho, người đời Minh, học tới tiến sỹ. Liên hệ họ và tên cũng thấy cha mẹ ông hy vọng đọc thông kinh sử, tìm kiếm danh lợi.

Văn Hành Viễn, tự Tiều Cảo, người đời Thanh. Tự tuy chỉ là Tiều Cảo, nhưng Văn lại Hành Viễn, sử dụng điển cố "Văn chất hành văn bất viễn".

Khổng Hy Học, người đời Minh, cả đời chịu khó đọc sách, giỏi thư pháp. Hy Học quả là có khả năng học hành.

Khổng Học Tư, người đời Đường, học giỏi thành tài, muốn học nhiều thì phải tư duy.

Vương Văn Uyên, người An Hỉ đời Minh, tự Cự Khanh, ý là học vấn sâu sắc, qua nỗ lực phấn đấu trở thành đại học sĩ.

Tư Mã Tài Chương, người đời Đường, học rộng biết nhiều. Chương còn có nghĩa là hiển hách, tên tương tự còn có Lý Hồng Chương.

Lâm Bác, tốt nghiệp đại học khoa học Trung Quốc từ nhỏ, bản thân thông minh xuất chúng, cha đặt tên là Bác với ý muốn cậu có tri thức lớn.

Xa Văn Bác, nguyên học giả tại đại học Cát Lâm. Học rộng biết nhiều, xứng đáng làm tiến sĩ.

Giang Hàm Chương, sóng nước tung bay, màu sắc đẹp đẽ.

Một điều cần chú ý đến từ Văn, nếu kết hợp tốt sẽ cho họ tên hay, nếu không chỉ được dùng như chức năng phân biệt giới mà nhiều người hiện nay đang dùng, con trai hay đặt tên đệm là Văn, ví dụ: Trần Văn Hùng, Lê Văn Nam ...

Tiện ích Bambu
Tin liên quan
Bạn cần tìm kiếm?
Advert Advert2 Advert3
TextLink
BAO LA VẠN SỰ

Mobile: 0913 290 384  /  Email: tranngockiem57@gmail.com hoặc tuvan@phuclaithanh.com

Copyright © 2014   BaoLaVanSu. Thiết kế và phát triển bởi Bambu®