tư vấn bao la vạn sự

Phép Xem Tên , Đặt Tên

Mong muốn về trí tuệ

Cập nhật : 05/07/2014
Cha mẹ mong con cái nên người, đương nhiên sẽ mong chúng thông minh lanh lợi. Nhiều lĩnh vực trong cuộc sống còn đòi hỏi phải có thiên phú, như thiên phú về âm nhạc của nhạc sỹ

                          Mong muốn về trí tuệ

Cha mẹ mong con cái nên người, đương nhiên sẽ mong chúng thông minh lanh lợi. Nhiều lĩnh vực trong cuộc sống còn đòi hỏi phải có thiên phú, như thiên phú về âm nhạc của nhạc sỹ, thiên phú biểu diễn của diễn viên ... Do vậy khi đặt tên sẽ có điểm này, ví dụ:

Nguyễn Tri Phương (tên thật Nguyễn Văn Phương), học rộng biết nhiều.

Ngoài ra còn có các tên sau có thể tham khảo: Tuệ Tĩnh, Tuệ Tri, Tuệ Tường, Thiên Mẫn, Tuệ Mẫn, Minh Tuệ, Minh Triết, Tư Viễn, ...

Tiện ích Bambu
Tin liên quan
Bạn cần tìm kiếm?
Advert Advert2 Advert3
TextLink
BAO LA VẠN SỰ

Mobile: 0913 290 384  /  Email: tranngockiem57@gmail.com hoặc tuvan@phuclaithanh.com

Copyright © 2014   BaoLaVanSu. Thiết kế và phát triển bởi Bambu®