tư vấn bao la vạn sự

Phép Xem Tên , Đặt Tên

Mong giầu sang phú quý

Cập nhật : 05/07/2014
Cùng với sự phát triển của kinh tế, theo đuổi giàu có cũng không phải là một đáng ngại. Cha mẹ đều mong muống con cái mình sau này sẽ giàu có hơn

                          Mong giầu sang phú quý

Cùng với sự phát triển của kinh tế, theo đuổi giàu có cũng không phải là một đáng ngại. Cha mẹ đều mong muống con cái mình sau này sẽ giàu có hơn. Trong xã hội phong kiến có nhiều người đặt tên cho con mình về phúc như Phúc Sơn, Phúc Khánh, Phúc Ánh; nếu ở nhà khá giả, họ sẽ mong con cái nối nghiệp; nếu là nhà nghèo, cha mẹ mong con cái sẽ thay đổi tình hình,  sống cuộc sống hạnh phúc. Tóm lại, từ xưa đến nay, ai cũng mong con cái mình sống đầy dủ, nhàn hạ. Do vậy ngày xưa rất nhiều người tên như vậy, gần đây do coi trọng đạo đức hơn nên những cái tên như Phú, Tài có vẻ hơi tầm thường, thiếu hiểu biết; nhưng cùng với sự phát triển của nền kinh tế thị trường, những tên này bắt đầu được sử dụng trở lại. Nếu kết hợp khéo, sẽ vẫn có tên hay. Dưới đây là một số tên gọi trước đây, dùng cho tham khảo:

Nguyễn Phúc Miên Trinh, Nguyễn Phúc Thì (vua Tự Đức), Nguyễn Phúc Ánh, Nguyễn Phúc Chu, Phạm Phú Thứ, Hoàng Nghĩa Phú.

Tiện ích Bambu
Tin liên quan
Bạn cần tìm kiếm?
Advert Advert2 Advert3
TextLink
BAO LA VẠN SỰ

Mobile: 0913 290 384  /  Email: tranngockiem57@gmail.com hoặc tuvan@phuclaithanh.com

Copyright © 2014   BaoLaVanSu. Thiết kế và phát triển bởi Bambu®