tư vấn bao la vạn sự

Phép Xem Tên , Đặt Tên

Theo quy phạm đạo đức

Cập nhật : 05/07/2014
Quy phạm đạo đức ảnh hưởng đến biểu hiện hành vi của con người, cũng như trong việc đặt tên. Nhìn nhận của mọi người ở mỗi thời kỳ một khác

                      Theo quy phạm đạo đức

Quy phạm đạo đức ảnh hưởng đến biểu hiện hành vi của con người, cũng như trong việc đặt tên. Nhìn nhận của mọi người ở mỗi thời kỳ một khác, từ đó cũng hình thành quy phạm đạo đức và quan niệm luân lý khác nhau. Mà tư tưởng đạo đức, quan niệm luân lý và giá trị quan mỗi thời đại cũng khác. Quy phạm đạo đức là những chuẩn tắc hành vi tự phát trong cuộc sống mọi người mà thành. Cùng với tiến bộ và phát triển của văn minh nhân loại, quy phạm đạo đức cũng dần trở tnên hợp lý hơn. Chẳng hạn sự coi thường phụ nữ trong xã hội phong kiến, yêu cầu phụ nữ phải "tam tòng tứ đức", còn nam giới lại "năm thê bảy thiếp" ... dần đã bị đào thải cùng với sự phát triển của xã hội.

Đương nhiên ý nghĩa của họ tên cần phù hợp với yêu cầu đạo đức của thời đại, lại không đi ngược lại thói quen thẩm mỹ của đa số công chúng, nếu không sẽ gây ác cảm. Họ tên đặt theo tam cương ngũ thường như Trí Nhân, Nhân Kiệt, Thủ Lễ ...

Tiện ích Bambu
Tin liên quan
Bạn cần tìm kiếm?
Advert Advert2 Advert3
TextLink
BAO LA VẠN SỰ

Mobile: 0913 290 384  /  Email: tranngockiem57@gmail.com hoặc tuvan@phuclaithanh.com

Copyright © 2014   BaoLaVanSu. Thiết kế và phát triển bởi Bambu®