tư vấn bao la vạn sự

Phép Xem Tên , Đặt Tên

Mượn vật đặt tên

Cập nhật : 05/07/2014
Từ totem bắt nguồn từ châu Phi, có nghĩa là "cùng tộc với tôi". Mỗi dân tộc đều có totem và cấm kỵ riêng. Trong hình khắc thuỷ tổ Nữ Oa của ta cho thấy rõ bà có thân rồng

                       Mượn vật đặt tên

Quan hệ giữa người với vạn vật trong giới tự nhiên có mối quan hệ phức tạp và tinh tế, đối với những sự việc hay hiện tượng khó lý giải, dần dần đã tạo nên tín ngưỡng sùng bái vật thần linh "totem" từ đó giảm bớt áp lực và sợ hãi của mọi người với giới tự nhiên.

Từ totem bắt nguồn từ châu Phi, có nghĩa là "cùng tộc với tôi". Mỗi dân tộc đều có totem và cấm kỵ riêng. Trong hình khắc thuỷ tổ Nữ Oa của ta cho thấy rõ bà có thân rồng. Những họ tên như Phạm Đình Hổ, Hằng Nga, ... đều liên quan đến điều này.

Sau đó cùng với nhận thức và hiểu biết của con người về giới tự nhiên đã rõ rệt hơn, nhiều hiện tượng thần bí cũng được giải thích đúng đắn, hình thức totem và những cấm kỵ cũng giảm dần, chỉ còn là những truyền thuyết được truyền tải qua các câu chuyện kể.

Mượn vật đặt tên là điều bình thường, nhưng không phải cái gì cũng có thể cho vào tên. Những thứ mọi người ghét bỏ không thể cho vào tên. Đương nhiên một số phong tục, mê tín hay tâm lý cố tình đặt tên xấu lại là chuyện khác.

Mọi người thường dùng những vật tượng trưng cho tốt đẹp, hạnh phúc, tích cực để đặt tên như Hoa, Hổ, Ngọc, Bảo ...

Ngày nay mọi người hay dùng những từ như Tùng, Trúc, Mai, Hoa, Sơn, Thuỷ, Hà, Thạch, Phong, Vân, Diệp, Tuyết, Vũ, Ngọc ... để đặt tên. Ví dụ: Minh Tùng, Thanh Sơn, Ngọc Diệp, Như Vân, Bạch Tuyết, Thanh Hà, Ngọc Thạch ...

Tiện ích Bambu
Tin liên quan
Bạn cần tìm kiếm?
Advert Advert2 Advert3
TextLink
BAO LA VẠN SỰ

Mobile: 0913 290 384  /  Email: tranngockiem57@gmail.com hoặc tuvan@phuclaithanh.com

Copyright © 2014   BaoLaVanSu. Thiết kế và phát triển bởi Bambu®