Bao La Van Su

tư vấn bao la vạn sự

Nghi thức dâng hương, khoa lễ, tang lễ.

Nghi tiết tế chiêu - điện tịch - điện Nghi tiết tế chiêu - điện tịch - điện

Tế chiêu - điện và tịch điện nghi tiết như sau: Tự lập chủ tang vào Cử ai con cháu đều khóc Quán tẩy chấp sự rửa tay vào thau rượu Thuế cân chấp sự lấy khăn lau tay

Xem thêm ...
Văn tế chiêu điện tịch điện Văn tế chiêu điện tịch điện

Than ôi, gió thảm mưu sầu, lòng phảng phất ngày thương đêm nhớ, trời cao bể rộng, công sinh thành như nước như non, nhớ xưa định tỉnh than hôi vui lòng (thung hoặc huyên nhất) nay đã âm dương cách biệt

Xem thêm ...
Nghe tin cha mẹ mất về chịu tang Nghe tin cha mẹ mất về chịu tang

Khi con cháu đi làm ăn hoặc ở đâu xa xôi, nghe tin cha mẹ, ông bà mất, được tin thì khóc lên mấy tiếng, hỏi xem người chết vì bệnh gì, bấy giờ sắm khăn áo mà về nhà,

Xem thêm ...
Khách đến viếng (Tàn khách điếu) Khách đến viếng (Tàn khách điếu)

Người mất chưa đến ngày thành phục hoặc có khách đến thăm viếng mà chủ nhân chưa có mũ áo thì đứng ra chào, thấy khách đến thì khóc lên rồi cho người tang ra tiếp

Xem thêm ...
Lời dặn Lời dặn

Có người khách đến thăm cha mẹ mình, bỏ mũ gậy ra mà lễ đáp, điều đó thật là không nên, phải biết rằng mũ đó là mũ chở cha mẹ, chứ không phải đội mũ mặc áo chống gậy tiếp lễ với khác.

Xem thêm ...
Lễ phúng (Phúng điện) Lễ phúng (Phúng điện)

Có khách đến phúng cha mẹ mình lúc sắp làm lễ thì tang chủ đội mũ mặc áo vào quỳ trước linh toạ mà khấn rằng “mật khẩu”. Nay có quan ... ông ... là bạn thân trước, có lòng đến thăm vậy xin làm lễ.

Xem thêm ...
Xướng tế Xướng tế

Tự lập (khách đứng thành hàng chỉ một người đứng mực vào chủ tế nhưng cứ áo trắng khăn thâm). Cử ai, con cháu đều khóc Ai chỉ, con cháu thôi khóc Cúc cung bái, người lễ chủ lễ hai lễ

Xem thêm ...
Trạng phúng Trạng phúng

Khách đi thăm người bạn mất nếu làm trạng phúc thì viết thế này: Niên hiệu ... năm ... tháng ... ngày ... họ và tên ... mỗ (người khách)

Xem thêm ...
Phép quàn thấn Phép quàn thấn

Quàn thấn là nhà giầu có muốn lưu lại ít lâu trong nhà để sắp đặt tang nghi cho chỉnh tề hoặc nhà nghèo ngặt chưa kịp lo liệu xong cho nên hãy quàn tạm lại

Xem thêm ...
Văn tế quàn thấn Văn tế quàn thấn

Văn tế quàn thấn Thương thay (cha, mẹ) ơi đau lòng con lắm, kể từ tiếng cha (mẹ) xa vắng, năm canh đa những bồi hồi, cũng mong báo hiếu như người, tử táng đắc vinh là trọng, xong vì việc nhà chưa trọn, muốn đem tắc da dãi bầy nhân còn quàn tạm lại đây, lòng thân tưởng vong, trước án cháu con trông ngóng hương lửa khói bay xin người chứng dám khỏi tủi lòng này. Thưởng hưởng. Tế xong thì những người hộ việc vào rước cữu ra nơi quàn, quàn xong con cháu ra đứng trước quàn phát khóc rồi lễ tạ hai lễ. Nhà giầu có thể tuần tiết nào làm lễ tuần tiết ấy như là hạ tiết, trung nguyên, tuế trừ, trùng thất và bách nhất ....

Xem thêm ...
Văn tế hạ tiết Văn tế hạ tiết

Hỡi cha đi đâu, cuộc đời vội thế để nhà vắng vẻ, lòng con âu sầu, tưởng công sinh con bấy lâu, ân nguồn ái bể nay đã âm dương chia rẽ, ruột héo gan đau

Xem thêm ...
Văn tế trung nguyên (Thiết linh sáng) Văn tế trung nguyên (Thiết linh sáng)

Than ôi, chín chữ cù lao bao năm bú mớm, nay cha, mẹ về sớm, biết bao gió thảm mưa sầu, công đức bấy lâu khác nào giời cao bể thẳm: đau đơn nỗi chim bay thổ lặn

Xem thêm ...
Văn tế trung nguyên Văn tế trung nguyên

Than ôi, giăng tối vì mây, bèo tan bởi gió, cuộc đời không khó, chắc tiền công chung có cơ cầu, hỡi ... đi đâu để con trẻ xiết bao thương nhớ, dâu bể bao làn sóng vỗ, mây xanh trông ngắt một mầu

Xem thêm ...
Văn tế trừ Văn tế trừ

Than ôi, ngày qua tháng lại thấm thoát tựa tên bay lá rụng hoa rơi thêm sầu con gió thổi, sực nhớ năm xưa dưới gối biết bao sớm tối vui vầy, ơn sâu chín chữ, nghĩa nặng bấy nay

Xem thêm ...
Văn trùng thất và bách nhật (như nhau) Văn trùng thất và bách nhật (như nhau)

Than ôi, cha, mẹ hỡi đi đâu, cuộc đời sao vội chán, lòng con ngao ngán, thương nhớ bấy lâu, nay vừa tiết đến bảy ngày, rượu dâng ba chén, ngán nỗi mưa sầu, gió thảm thỏ chạy chim bay

Xem thêm ...
Cách làm thần chủ Cách làm thần chủ

Thần chủ bề cao một thước hai tấc, rộng ba tấc dầy một tấc hai phân, đằng trước bốn phân làm bằng phấn điện bề dưới vuông bốn tấc dầy một tấc hai phân, đục suốt để vừa lọt thần chủ, thần chủ hai góc trên để cách ra 5 phân

Xem thêm ...
Mở quàn thấn Mở quàn thấn

Hôm nào mở quàn thấn thời hương đăng lễ vật ra trước quàn thấn, chấp sự xướng: Tự lập, chủ tang đứng trước quàn thấn Cử ai, con cháu đều khóc Quỵ Châm tửu, chấp sự quỳ rót rượu Hiến tửu, dẫn rượu lên án quàn thấn

Xem thêm ...
Văn tế khai quàn thấn Văn tế khai quàn thấn

Hỡi cha (mẹ) có hay, cuộc đời quên cả, để con nôn náo trong lòng đắng cay, nhớ công chín tháng hoài thai, báo hiếu tấc lòng chưa giả, nhớ thương trong dạ quyền tạm bấy nay thấn khai nhân đã được ngày

Xem thêm ...
Chuyển cữu Chuyển cữu

Chuyển cữu là lễ rước cữu để chiều tổ, nghi tiết cũng như trên, trước khi rước đi thì chủ tang quỳ trước cữu mà khấn rằng: Nay được giờ lành, vậy xin thiên cữu, cẩn cáo. (Kim dĩ cát thời thiên cữu cẩn cáo).

Xem thêm ...
Nghi tiết rước yết tổ Nghi tiết rước yết tổ

Trước khi sắp rước cữu ra đồng an táng thì phải rước cữu hoặc từ đường về để yết tổ. Lúc làm lễ người chấp sự xướng Tự lập chủ tang vào trước án từ đường Cử ai con cháu đều khóc Ai chỉ thôi khóc

Xem thêm ...
Văn cáo đào huyệt Văn cáo đào huyệt

Nay có cố thân, rời xa trần thế, trọn đây cát địa, xin để mộ phần, hồn mà khoái lạc, người chắc có nhân, gò nào quán ấy, chim đỗ đất lành, nay tôi thiết lễ

Xem thêm ...
Nghi lễ tế cáo thần đạo lộ Nghi lễ tế cáo thần đạo lộ

Trước ngày phát dẫn một ngày đêm hôm ấy chỗ ngã ba đường sắp bầy hành lễ. Tựu vị nhờ người ngoài thay chủ tang Cúc cung bái lễ bốn ngồi đứng lên ngay Hưng bình thân Quỵ quỳ xuống

Xem thêm ...
Văn tế cáo thần đạo lộ Văn tế cáo thần đạo lộ

Phủ ... huyện ... tổng ... xã ... tế chủ mỗ cẩn dĩ ... cáo vu ngũ phương đạo lộ chi thần vị tiền viết: nay có cố thân, cách nơi trần thế, chọn đây cát địa, nhân gặp giờ lành dám xin ngũ tướng tối linh

Xem thêm ...
Rước cữu ra nhà cảnh sự Rước cữu ra nhà cảnh sự

Có nhà cảnh sự thì rước cữu ra đấy, nếu không thì thôi, chỉ sắp đặt mà hành lễ. Chấp sự xướng: Tự lập chủ tang vào đứng trước cữu Cử ai con cháu đều khóc Ai chỉ con cháu thôi khóc

Xem thêm ...
Where you can buy Louis Vuitton Replica :

hermes evelyne replica fake louis vuitton tas kopen replica Louis Vuitton supreme Backpack louis vuitton backpack replica zaino louis vuitton falso replica louis vuitton hobo fake chanel wallet louis vuitton shoes replica gucci replica 1:1 replica chanel wallet louis vuitton district pm replica louis vuitton wallet replica hermes belt replica replica lv australia replica goyard replica goyard Louis Vuitton wallet replica fake lv man bag chanel backpack replica louis vuitton messenger bag replica louboutin pas cher louboutin pas cher chanel bag replica louis vuitton imitazioni hermes belt replica gucci replica replica Louis Vuitton shoes louis vuitton district pm replica Replica Fendi Backpacks borse false louis vuitton napoli replica louis vuitton wallet 1:1 replica cartier love bracelet louis vuitton tasche gefalscht kaufen replica louboutin cartier love bracelet replica Borse Louis Vuitton false dove trovarl louboutin pas cher Louis Vuitton Replica replica goyard dior tasche replica chanel imitazioni perfette van cleef replicaa replica gucci shoes cartier schmuck replica deutschland borse gucci imitazioni Louis Vuitton Taschen replica chanel shoes replica handbags replica Australia cartier love imitazione zaino louis vuitton falso

Bạn cần tìm kiếm?
Advert Advert2 Advert3
TextLink
BAO LA VẠN SỰ

Mobile: 0913 290 384  /  Email: tranngockiem57@gmail.com hoặc tuvan@phuclaithanh.com

Copyright © 2014   BaoLaVanSu. Thiết kế và phát triển bởi Bambu®