Bao La Van Su

tư vấn bao la vạn sự

Nghi thức dâng hương, khoa lễ, tang lễ.

Nghi tiết lễ tổ điện Nghi tiết lễ tổ điện

Nghi tiết lễ tổ điện

Xem thêm ...
Lễ thiên - cữu ra xe du (đại dư) Lễ thiên - cữu ra xe du (đại dư)

Lễ thiên - cữu ra xe du (đại dư)

Xem thêm ...
Rước cữu lên đại dư Rước cữu lên đại dư

Lúc rước cữu ra đại dư thì đầu cữu về đằng trước, (Hồ thượng thư dậy việc lễ, khi rước cữu để đầu về đằng trước nghĩa là từ chỗ tối ra chỗ sáng) buộc cho chặt rồi đặt nhà táng lên

Xem thêm ...
Tế khiển điện Tế khiển điện

Sáng sớm hôm phát dẫn tế khiển điện nghĩa là tế tiễn biệt. Người chấp sự xướng: Tựu vị “vân cân như trước” Cử ai, Ai chỉ, Quán tẩy, Nguệ linh toạ tiến, Quỵ, Phần hương, Trâm tửu.

Xem thêm ...
Văn tế thần đại dư Văn tế thần đại dư

Nay có cố thần được giờ ninh thế, xe đi chung lộ, nhờ có lục thần, giây dai chắc nút, rủi bước nhẹ chân, nhờ người che chở, dẫu xa cũng gần

Xem thêm ...
Phát diễn cữu (Đưa ma) Phát diễn cữu (Đưa ma)

Lúc phát dẫn cữu nên đi có thứ tự, trước hết dẫn hai vị phương tướng đi đầu, hai tướng ấy làm bằng giấy, mặt vẽ có vẻ hung ác, tay cầm khí giới, quan tứ phẩm trở lên làm bốn mặt gọi là phương tướng

Xem thêm ...
Tế trung đồ (giữa đường) Tế trung đồ (giữa đường)

Chấp sự xướng: Tự lập “vân vân như trước” Cử ai, Ai chỉ, Quán tẩy, thuế cân, Nghệ hương án tiên, Quỵ, Phần hương, Trâm tửu, Hiến tửu, Hiến soạn, Đọc chúc, Phủ phục, Hưng bình thân, Phục vị,

Xem thêm ...
Văn tế trung đồ Văn tế trung đồ

Than ôi, chín chữ cù lao, ba năm bú mớm, ơn sâu chưa giả, nghĩa nặng biết bao. Những mong mỏi tuổi bạc càng cao, sớm trưa nương tựa. Nào ngờ xe hạc vội giá, xa cách từ đây. Đau đớn thay thỏ chạy chim bay, ngao ngán nỗi gió thu mưa hạ,

Xem thêm ...
Hạ huyệt Hạ huyệt

Lúc rước cữu đến huyệt thì thầy phù thuỷ hay nhà sư cầm gậy tâm sích khua bốn góc huyệt theo cổ lễ thời những phương tướng cầm khí giới khua bốn góc huyệt rồi cắm đứng ra bốn góc

Xem thêm ...
Tặng huyền huân Tặng huyền huân

Chủ tang xem phần kim cẩn thận rồi lấy 6 tấm lụa huyền 1 tấm lục Huân, để xuống cữu Huyền là mầu thuyền Huân là mùi hồng nhạt mỗi tấm dài một trượng tám thước

Xem thêm ...
Tế thần mộ Tế thần mộ

Tang xong rồi thì bầy lễ vật trước linh phần mộ mà lễ thần Hậu thổ. Người chấp sự xướng: Tựu vị vân vân như trước Cúc cung bái, Quán tẩy, Thuế cân, Nghệ hương án tiền duy, Thượng hưởng, trâm tửu

Xem thêm ...
Văn tế thần linh mộ Văn tế thần linh mộ

Than ôi ! Sông có Hà bá, đất có Thổ thần, nay vì cố thân rời xa dương thế, chọn đây cát địa, an táng mộ phần cho người ủng hộ, rộng mở hồng ân, được yên muôn thuở

Xem thêm ...
Đề chủ Đề chủ

Đề thần chủ thờ đề ở phía tây mộ Chấp sự xướng: Tự lập, Cử ai, Ai chỉ, Thuế cân, Xuất chủ, người đọc chúc mở hòm rước mộc chủ đặt lên bàn. Đề chủ, trước đề hãm trong sau đề phấn diện

Xem thêm ...
Văn tế Đề chủ Văn tế Đề chủ

Than ôi ! giăng giãi đầu non, bóng in mặt bể, kể cha mẹ cách xa trần thế, lòng con mơ tưởng như còn nhân nay mộ đắp đã an

Xem thêm ...
Cách thức đề chủ Cách thức đề chủ

Hãm trung Cha thì đề: Cố mỗ quan, mỗ công, huý mỗ, tự mỗ, hành cơ thần chủ. Mẹ thì đề: Cố mỗ phong, mỗ thị, huý mỗ, hiệu mỗ, hành cơ thần chủ.

Xem thêm ...
Lễ thành phần Lễ thành phần

Tự lập, Cử ai, Quán tẩy, Thuế cân, Phần hương, Cúc cung bái, Trâm tửu, Quỵ, Hiến tửu, Đọc chúc, Phủ phục, Điểm trà, Phần chúc, Lễ tất

Xem thêm ...
Văn tế thành phần Văn tế thành phần

Than ôi ! Sương xa cây đổ, mây phủ mù che, hỡi thiên công sao khéo khắt khe, cho cuộc thế ai ngờ ra thế, nhớ công cha mẹ giọt lệ đầm đìa, đường đi chẳng thấy lối về, sóng vỗ cam làm dâu bể

Xem thêm ...
Lễ phản khốc Lễ phản khốc

Phản khốc là lễ đưa đám xong trở về thì làm lễ. Chấp sự xướng: Tự lập Cử ai Ai chỉ Phần hương Cúc cung bái Trâm tửu, quỵ

Xem thêm ...
Văn tế phản khốc Văn tế phản khốc

Thương thay ! cha ơi, đau lòng con lắm, nhân nay việc táng mộ phần xong rồi, giờ nghênh thần chủ về đây lễ vật sắp đầy trước án, hương thơm vài nén

Xem thêm ...
Nghi tiết tế ngu Nghi tiết tế ngu

Ngụ có nghĩa là yên vị khi cha mẹ mất đi, xác thịt đã chôn dưới đất, còn hồn phách bâng khuâng chưa nương tựa vào đâu nên con cháu tế ba tuần ngự tế nàu để cầu an hồn phách cha mẹ.

Xem thêm ...
Văn tế ngu Văn tế ngu

Than ôi, sao đổi phương nam, mây tre đất đỏ tưởng đến cù lao chín chữ, bú mớm ba năm, nhớ khi sớm viếng lối thăm trước lần hớn hở, giờ bỗng tây xa bắc trở trong dạ khát khao

Xem thêm ...
Lập mộ chí Lập mộ chí

Lập mộ tri thì lấy viên gạch hay đá khắc chữ vào trôn dưới chân mộ làm di tích.

Xem thêm ...
Lễ tốt  khốc Lễ tốt khốc

Lễ tam ngu rồi thì làm lễ tốt khốc là lễ trăm ngày (bách nhật) nếu quàn trong nhà trăm ngày chưa chôn thời chớ nên làm lễ tốt khốc vội

Xem thêm ...
Văn lễ tốt khốc Văn lễ tốt khốc

Than ôi, gió thổi mây bay, được ngày an táng, dám xin linh sảng, tốt khốc lễ bầy, suối vàng có hay, xin người chứng dám, thượng hưởng.

Xem thêm ...
Where you can buy Louis Vuitton Replica :

hermes evelyne replica fake louis vuitton tas kopen replica Louis Vuitton supreme Backpack louis vuitton backpack replica zaino louis vuitton falso replica louis vuitton hobo fake chanel wallet louis vuitton shoes replica gucci replica 1:1 replica chanel wallet louis vuitton district pm replica louis vuitton wallet replica hermes belt replica replica lv australia replica goyard replica goyard Louis Vuitton wallet replica fake lv man bag chanel backpack replica louis vuitton messenger bag replica louboutin pas cher louboutin pas cher chanel bag replica louis vuitton imitazioni hermes belt replica gucci replica replica Louis Vuitton shoes louis vuitton district pm replica Replica Fendi Backpacks borse false louis vuitton napoli replica louis vuitton wallet 1:1 replica cartier love bracelet louis vuitton tasche gefalscht kaufen replica louboutin cartier love bracelet replica Borse Louis Vuitton false dove trovarl louboutin pas cher Louis Vuitton Replica replica goyard dior tasche replica chanel imitazioni perfette van cleef replicaa replica gucci shoes cartier schmuck replica deutschland borse gucci imitazioni Louis Vuitton Taschen replica chanel shoes replica handbags replica Australia cartier love imitazione zaino louis vuitton falso

Bạn cần tìm kiếm?
Advert Advert2 Advert3
TextLink
BAO LA VẠN SỰ

Mobile: 0913 290 384  /  Email: tranngockiem57@gmail.com hoặc tuvan@phuclaithanh.com

Copyright © 2014   BaoLaVanSu. Thiết kế và phát triển bởi Bambu®