tư vấn bao la vạn sự

Phép Giải Mộng

Where you can buy Louis Vuitton Replica :

hermes evelyne replica fake louis vuitton tas kopen replica Louis Vuitton supreme Backpack louis vuitton backpack replica zaino louis vuitton falso replica louis vuitton hobo fake chanel wallet louis vuitton shoes replica gucci replica 1:1 replica chanel wallet louis vuitton district pm replica louis vuitton wallet replica hermes belt replica replica lv australia replica goyard replica goyard Louis Vuitton wallet replica fake lv man bag chanel backpack replica louis vuitton messenger bag replica louboutin pas cher louboutin pas cher chanel bag replica louis vuitton imitazioni hermes belt replica gucci replica replica Louis Vuitton shoes louis vuitton district pm replica Replica Fendi Backpacks borse false louis vuitton napoli replica louis vuitton wallet 1:1 replica cartier love bracelet louis vuitton tasche gefalscht kaufen replica louboutin cartier love bracelet replica Borse Louis Vuitton false dove trovarl louboutin pas cher Louis Vuitton Replica replica goyard dior tasche replica chanel imitazioni perfette van cleef replicaa replica gucci shoes cartier schmuck replica deutschland borse gucci imitazioni Louis Vuitton Taschen replica chanel shoes replica handbags replica Australia cartier love imitazione zaino louis vuitton falso

Mộng về: Trời mặt trời, mặt trăng, sao, mây, mưa, gió, sương, tuyết, sấm sét

Cập nhật : 05/07/2014
Cửa trời mở, có quý nhân tiến dẫn ü Bóng trời sáng chiếu vào minh, trừ hết tật bệnh ü Trời đổ mưa mùa, tan hết trăm sự lo ü Trời sáng, đàn bà sinh quý tử Cửa trời đỏ, sẽ có sự phát đạt lớn

 

  Mộng về: Trời mặt trời, mặt trăng, sao,
 

mây, mưa, gió, sương, tuyết, sấm sét

 

ü              Cửa trời mở, có quý nhân tiến dẫn

ü              Bóng trời sáng chiếu vào minh, trừ hết tật bệnh

ü              Trời đổ mưa mùa, tan hết trăm sự lo

ü              Trời sáng, đàn bà sinh quý tử

ü              Cửa trời đỏ, sẽ có sự phát đạt lớn

ü              Ngửa mặt chầu trời, giàu sang lớn

ü              Cưỡi rồng lên trời, chủ về làm nên đại quý

ü              Lên trời tìm vợ, có trai, gái sang

ü              Lên trời lấy đồ vật, tước vị tới Vương Hầu

ü              Bay lên trời, chủ về giàu, sang, mọi sự đại cát

ü              Trèo nóc nhà lên trời, được ngôi quan cao

ü              Trời rách, có sự lo chia nước

ü              Sao trên trời sáng, chủ về làm quan tới Công Khanh

ü              Trời tang tảng muốn sáng, mệnh tốt tăng thọ

ü              Qua đò sông Ngân Hà, chủ về có sự tốt

ü              Trời hợp với đất: cầu chi đều được

ü              Sứ trời tới nhà, có điềm làng lớn

ü              Mặt trời, mặt trăng mới mọc, đạo nhà thịnh xương

ü              Mặt trời, mặt trăng chiếu vào minh, chủ về được ngôi trọng nhiệm

ü              Mặt trời lặn, điềm cha thác

ü              Mặt trăng lặn, điềm mẹ thác

ü              Mặt trời, mặt trăng mờ tối, điềm tốt của đàn bà có thai

ü              Mặt trời, mặt trăng muốn mọc, sẽ làm nên quan chức

ü              Mặt trời, mặt trăng hội hiệp, vợ sẽ có con

ü              Mặt trời, mặt trăng ngậm núi, đứa ở lừa chủ, đầy tớ lường thầy

ü              Ôm cõng mặt trời, mặt trăng, ngôi sang Vương Hầu

ü              Nuốt mặt trời, mặt trăng, sinh được con sang

ü              Lễ bái mặt trời, mặt trăng, điềm đại cát xương

ü              Bóng sáng mặt trời chiếu vào nóc nhà, ngôi quan sẽ tới

ü              Mặt trời mới mọc không có mây, điềm đại cát

ü              Mặt trời mọc có bóng sáng: có sự tốt lành

ü              Mây mở, mặt trời mọc, tan được sự dữ

ü              Mặt trời vào lòng, sinh con trai sang

ü      Đốt nhang lạy trăng, sao, có sự đại cát

ü      Mây xảy che mặt trời có sự âm thầm tư túi

ü      Ngôi sao vào lòng: chủ về sinh con sang

ü      Sao sa, có bệnh và việc quan

ü      Sao bày hàng, chủ về thêm con hầu, đầy tớ

ü      Cầm bắt ngôi sao, điềm giàu sang lớn

ü      Sao bay chẳng sa, chủ về dời chỗ ở

ü      Đi tuần trên trời xoa ngôi sao, ngôi tới Công Khanh

ü      Mây khởi bốn phương, về việc mua bán thì tốt

ü      Mây ngũ sắc, điềm đại cát xương

ü      Mây đỏ hay là trắng, điềm làng

ü      Mây xanh hay là đen, điềm dữ

ü      Thấy mây nổi, làm việc chi cũng chẳng thành

ü      Thấy lúc mây mù giong giả, điềm đại cát lợi

ü      Mây đen tới đất, có bệnh thời khí

ü      Sương tuyết xuống, chủ về sự chẳng thành

ü      Tuyết xuống đúng mùa, điềm đại cát lợi

ü      Tuyết sa trên mình, muôn sự đều nên

ü      Tuyết sa sân nhà, chủ về việc tang

ü      Tuyết chẳng ướt mình, chủ về hiếu phục (tang cha mẹ)

ü      Mưa dầm tối mù, chủ về sự dữ

ü      Đi đường gặp mưa, có tiệc ăn uống

ü      Sấm sét nổi tiếng, ngôi quan sẽ tới

ü      Nghe tiếng sấm sợ hãi, việc tư gia tốt

ü      Sấm do đất động, chủ về được toại chí

ü      Mình bị sét đánh, chủ được giàu sang

ü      Bóng điện chiếu vào mình, chủ có phúc làng

ü      Cầu vồng đỏ hiện, có điềm tốt lành

ü      Cầu vồng đen hiện, có điềm hung dữ

ü      Bóng dáng đầy trời, trăm sự hoan hỷ

ü      Gió cuồng, mưa lớn, điềm người chết mất

ü      Gió thổi áo người ,chủ về có tật bệnh

ü      Gió như gầm hét, chủ về có tin xa tới.


Tiện ích Bambu
Tin liên quan
Bạn cần tìm kiếm?
Advert Advert2 Advert3
TextLink
BAO LA VẠN SỰ

Mobile: 0913 290 384  /  Email: tranngockiem57@gmail.com hoặc tuvan@phuclaithanh.com

Copyright © 2014   BaoLaVanSu. Thiết kế và phát triển bởi Bambu®