tư vấn bao la vạn sự

Phép Giải Mộng

Where you can buy Louis Vuitton Replica :

hermes evelyne replica fake louis vuitton tas kopen replica Louis Vuitton supreme Backpack louis vuitton backpack replica zaino louis vuitton falso replica louis vuitton hobo fake chanel wallet louis vuitton shoes replica gucci replica 1:1 replica chanel wallet louis vuitton district pm replica louis vuitton wallet replica hermes belt replica replica lv australia replica goyard replica goyard Louis Vuitton wallet replica fake lv man bag chanel backpack replica louis vuitton messenger bag replica louboutin pas cher louboutin pas cher chanel bag replica louis vuitton imitazioni hermes belt replica gucci replica replica Louis Vuitton shoes louis vuitton district pm replica Replica Fendi Backpacks borse false louis vuitton napoli replica louis vuitton wallet 1:1 replica cartier love bracelet louis vuitton tasche gefalscht kaufen replica louboutin cartier love bracelet replica Borse Louis Vuitton false dove trovarl louboutin pas cher Louis Vuitton Replica replica goyard dior tasche replica chanel imitazioni perfette van cleef replicaa replica gucci shoes cartier schmuck replica deutschland borse gucci imitazioni Louis Vuitton Taschen replica chanel shoes replica handbags replica Australia cartier love imitazione zaino louis vuitton falso

Mộng lạ

Cập nhật : 05/07/2014
2 Mộng đầu mọc sừng Trịnh Giải đời Tống mộng mình tắm tại ao, trông cánh tay thấy sinh vảy trắng, trong bóng nước thấy đầu mình mọc sừng. Sau bèn đỗ Trạng nguyên

Mộng lạ

 

            1 Mộng nước sông khô  Vua nhà Tống có bệnh, nằm mộng thấy nước sông khô. Tính dậy bèn hiện ra vẻ lo, vì nghĩ rằng: "Vua là tượng rồng, nay nước sông cạn khô, thì không có chỗ ở, chắc là điềm dữ". Sau hỏi bá quan, có người tâu rằng: "Chữ Hà là sông, bỏ thữ Thuỷ là nước đi, thành chữ Khả là Khá, có lẽ bệnh của Bệ hạ khá hết". Vua nghe lời vui mừng, ngay khỏi hết bệnh.

            2 Mộng đầu mọc sừng  Trịnh Giải đời Tống mộng mình tắm tại ao, trông cánh tay thấy sinh vảy trắng, trong bóng nước thấy đầu mình mọc sừng. Sau bèn đỗ Trạng nguyên .

3 Mộng mọc thêm râu  Nhà Lã mông Chính đời Tống về đời thượng tổ giàu lớn, vì nạp lương thuế thế cho dân trong quân, bị luỵ thành nghèo. Tới đời Mông Chính trông chỗ ở cũ, xảy nứt ra một cái hố. Một ngày kia qua miếu cầu thần, được được một trăm lượng vàng ròng bỏ rơi. Mông Chính để trả lại cho chủ mất của, chẳng động tới một ly nào. Đêm hôm ấy mộng thấy Thần trồng thêm cho ba sợi râu. Sau đỗ Trạng nguyên, làm Tể tướng được phong tước Văn Mục công. Đó là khoa, chức và tước đều cao ứng về ba sợi râu.

4 Mộng hai núi chạy  Dương Văn Quảng đi đánh giặc, quân bị vây hãm tại Liễu Châu tới 3 tháng ròng, một đêm kia mộng thấy hai hòn núi chạy. Tướng sĩ đoán rằng: "Hai chữ Sơn là núi là chữ Xuất là ra". Quả  nhiên bữa sau giải được vây mà ra.

5 Mộng nước chảy trên núi  Được Ngại đời Tam quốc làm tướng nước Nguỵ, đem binh đi đánh nước Thục, đêm mộng thấy mình ngồi trên núi mà có dòng nước chảy. Đem hỏi viên Hộ quân là Viên Thiệu. Thiệu đoán rằng: "Trên núi có nước là tượng quẻ Kiển trong kinh Dịch, lời Thoán từ rằng: "Kiểm lợi Tây Nam, chẳng lợi Đông Bắc".Lời Thoán truyện của đức Khổng Tử thích rằng: "Kiển lợi Tây Nam, là đi có công đó; chẳng lợi Đông Bắc, là cái đạo cùng đó". Trận đi này ắt đánh thắng được nước Thục, song có lẽ không được về" (Nước Thục về phương Tây Nam, nước Ngụy ở về phương Đông Bắc). Được Ngại rầu rĩ chẳng vui. Sau quả nhiên đánh được nước Thục, mà Được Ngại thì mất tại trong quân, không được về tới nước Nguỵ (Tam Quốc).

6 Mộng hai trẻ đánh lẫn   Vua Thuỷ Hoàng nhà Tần yến ẩm tại ngự viên, xảy đâu mỏi mệt, nằm ngủ ngày tại nơi đó, mộng thấy đứa trẻ nhỏ mình vận áo xanh, mặt đen như sắt, từ phía Đông tới nơi trước, bắt mặt trời ôm lại. Lại có một đứa trẻ nhỏ nữa, mình vận áo hồng, mặt trắng như phấn, do phía Tây tới, la to lên rằng: "Hãy ngưng lại, không cướp được mặt trời của ta; ta vâng mệnh Thiên đế tới chưởng quản đây". Thằng nhỏ áo xanh không chịu, bèn vật thằng nhỏ áo hồng thua luôn 72 keo, keo sau cùng thằng nhỏ áo hồng nhổm lại được, chỉ đấm một đấm, mà thằng nhỏ áp xanh ngã nhào xuống đất chết ngay. Thằng nhỏ áo hồng nói rằng: "Va dầu anh hùng, nhưng đâu có phúc phận như ta ?" Và nói và ôm mặt trời ngay chạy đi. Vua Thuỷ Hoàng gọi lại hỏi rằng: "Mi tên họ là gì ?" Thằng nhỏ đáp rằng: "Ta đây là con vua Xích đế".

Ứng điềm chiêm bao đó là Hán, Sở giành nhau thiên hạ của nhà Tần. Thằng nhỏ áo xanh đó là Sở vương Hạng Võ, khởi binh tại Giang Đông, tài lực bất anh hùng, tay xách nổi cát vạt to, đánh lẫn với Hán vương trận nào cũng thắng, chỉ bại một trận ở Cai hạ thì mất ngay. Thằng nhỏ áo hồng đó là Hán vương Lưu Quý, khởi binh tại đất Bái về phía Tây. Hồng và Xích đều là tượng hoả, cho nên sau khi  được thiên hạ chính trị chuộng đức hoả, tức là vua Cao tổ nhà Viêm Hán.

7 Mộng chim én bay vào bụng   Mẹ Trương Thuyết đời Đường mộng thấy một con chim ngọc yến bay vào bụng mình, nhân có thai sinh ra Trương Thuyết. Sau Trương Thuyết làm tới Tể tướng, cho nên có câu "Phi yến nhập hoài".

8 Mộng trao con cờ   Mẹ Lý Thái Bá mộng thấy hai người đạo sĩ đánh cờ tại ngoài cửa, liền tới nơi xem, đạo sĩ lấy một con cờ trong cuộc trao cho, bèn có thai mà sinh ra Thái Bá.

9 Mộng người cho cân lớn   Mẹ của Thượng quan Chiêu Dung là nàng Trịnh Thị đang có thai, mộng thấy một người lớn cho cây cân lớn mà biểu rằng: "Cầm cân này mà cân thiên hạ". Sau sinh ra Chiêu Dung, quả nhiên làm quan Tể tướng, cầm quyền chính trị.

10 Mộng mây hoá phượng  Mẹ Từ Lăng mộng thấy đám mây ngũ sắc hoá làm chim phượng đỗ trên vai tả mình. Sau sinh ra Từ Lăng, có thầy sãi (sư) là Bảo Chí xoa đầu mà nói rằng: "Đó là Thạch kỳ lân trên trời vậy".

11 Mộng bút ngũ sắc  Giang Yêm mộng thấy có người trao cho cây bút ngũ sắc, từ đó văn chương đại tiến. Sau mộng thấy Quách Phác biểu rằng: "Trả cây bút của ta đây". Giang Yêm móc túi lấy bút ngũ sắc đưa trả. Từ đó về sau văn chương không có câu hay nữa.

12 Mộng bút trổ hoa  Ông Lý Thái Bạch mộng thấy cây bút của mình trổ ra hoa, từ đó tài tứ càng tiến.

Tiện ích Bambu
Tin liên quan
Bạn cần tìm kiếm?
Advert Advert2 Advert3
TextLink
BAO LA VẠN SỰ

Mobile: 0913 290 384  /  Email: tranngockiem57@gmail.com hoặc tuvan@phuclaithanh.com

Copyright © 2014   BaoLaVanSu. Thiết kế và phát triển bởi Bambu®