tư vấn bao la vạn sự

Kỳ môn độn giáp

Thanh long phương cát

Cập nhật : 07/10/2014
Tuần giáp Tý: Tý Tuần Giáp Tuất : Tuất Tuần Giáp Thân: Thân Tuần giáp Ngọ: Ngọ Tuần giáp Thìn : Thìn Tuần giáp Dần: Dần
 Thanh long phương cát
Nếu ngồi phương cát làm việc gì cũng thành

Tuần giáp Tý: Tý                                          Tuần Giáp Tuất : Tuất                     Tuần Giáp Thân: Thân

Tuần giáp Ngọ: Ngọ             Tuần giáp Thìn  : Thìn                     Tuần giáp Dần: Dần

 

                        Thiên Mục, tuần:

Giáp Tý   : Đinh Mão.          Giáp Tuất  : Đinh Sửu          . Giáp Thân  : Đinh Hợi

Giáp Ngọ : Đinh Dậu.                      Giáp Thìn  : Đinh Mùi.                    Giáp Dần    : Đinh Tị

                       

                        Địa Nhĩ, tuần:

Giáp Tý   : Quý Dậu .           Giáp Tuất  : Quý Mùi.          Giáp Thân  : Quý Tị

Giáp Ngọ : Quý Mão.           Giáp Thìn  : Quý Sửu           .           Giáp Dần    : Quý Hợi

 

                        Thiên Môn,(là chi thứ 5 trong tuần thủ)  tuần:

Giáp Tý   : Thìn.                   Giáp Tuất  : Dần.                  Giáp Thân  : Tý

Giáp Ngọ : Tuất.                   Giáp Thìn  : Thân.    Giáp Dần    : Ngọ

 

                        Địa hộ (là chi thứ 6 trong tuần thủ), tuần:

Giáp Tý   : Tị.                                    Giáp Tuất  : Mão.                 Giáp Thân  : Sửu

Giáp Ngọ : Hợi.                     Giáp Thìn  : Dậu.                  Giáp Dần    : Vị

 

                        Hoa Cái (là chi cuối cùng trong tuần thủ), tuần:

Giáp Tý   : Phương Dậu.        Giáp Tuất  : Phương Mùi.  Giáp Thân  : Phương Tị

Giáp Ngọ : Phương Mão.     Giáp Thìn  : Phương Sửu.    Giáp Dần    : Phương Hợi

Tiện ích Bambu
Tin liên quan
Bạn cần tìm kiếm?
Advert Advert2 Advert3
TextLink
BAO LA VẠN SỰ

Mobile: 0913 290 384  /  Email: tranngockiem57@gmail.com hoặc tuvan@phuclaithanh.com

Copyright © 2014   BaoLaVanSu. Thiết kế và phát triển bởi Bambu®