tư vấn bao la vạn sự

Kỳ môn độn giáp

Màu sắc và 5 hành của 9 cung, 8 quái, 9 sao, 9 thần.

Cập nhật : 07/10/2014
Trực phù: đất. Đằng xà: lửa. Thái âm: Kim. Lục hợp: gỗ. Câu trận: đất. Bạch hổ: Kim. Chu tước: lửa. Huyền vũ: nước. Cửu địa: đất. Cửu thiên: kim.

Màu sắc và ngũ hành cửu cung - bát quái - cửu diệu - cửu thần

Khảm  : Thiên bồng cung 1 : Nước, Bạch.

Khôn  : Thiên nhuế cung 2 : đất, đen.

Chấn   : Thiên Xung cung 3            : gỗ, biếc.

Tốn     : Thiên Phụ cung 4   : gỗ, xanh.

              Thiên Cầm cung 5  : đất, vàng.

Kiền    : Thiên Tâm cung 6 : Kim, trắng.

Đoài    : Thiên Trụ cung 7    : Kim, đỏ.

Cấn     : Thiên Nhậm cung 8 : đất, trắng.

Ly       : Thiên Ương cung 9 : lửa, tím.

Trực phù: đất. Đằng xà: lửa. Thái âm: Kim. Lục hợp: gỗ. Câu trận: đất. Bạch hổ: Kim. Chu tước: lửa. Huyền vũ: nước. Cửu địa: đất. Cửu thiên: kim.

Sáu nghi, ba kỳ:

Giáp Tí: Mậu.                        Giáp Ngọ: Tân                   Nhật kỳ: Ất

Giáp Tuất: Kỷ.                      Giáp Thìn: Nhâm               Nguyệt kỳ: Bính

Giáp Thân: Canh                  Giáp Dần: Quý                   Tinh kỳ: Đinh

 

Tiện ích Bambu
Tin liên quan
Bạn cần tìm kiếm?
Advert Advert2 Advert3
TextLink
BAO LA VẠN SỰ

Mobile: 0913 290 384  /  Email: tranngockiem57@gmail.com hoặc tuvan@phuclaithanh.com

Copyright © 2014   BaoLaVanSu. Thiết kế và phát triển bởi Bambu®