tư vấn bao la vạn sự

Kỳ môn độn giáp

Kỳ môn xem việc

Cập nhật : 08/10/2014
Phù : Chín trời Nhật Nguyệt, gió mưa sáng tối Xà : Sấm chớp, cầu vồng. Âm : Sương, tuyết, băng, nước đá, mây mù. Hợp : Gió hòa, ngày đẹp.Phù : Chín trời Nhật Nguyệt, gió mưa sáng tối
  

 

                                              

XEM MƯA TẠNH

Luận Trực Phù

                        Phù                 : Chín trời Nhật Nguyệt, gió mưa sáng tối

                        Xà                   : Sấm chớp, cầu vồng.

                        Âm                  : Sương, tuyết, băng, nước đá, mây mù.

                        Hợp                 : Gió hòa, ngày đẹp.Phù                 : Chín trời Nhật Nguyệt, gió mưa sáng tối

                        Xà                   : Sấm chớp, cầu vồng.

                        Âm                  : Sương, tuyết, băng, nước đá, mây mù.

                        Hợp                 : Gió hòa, ngày đẹp.

                        Câu, Bạch      : Trời mù, tối sầm, gió to, mưa nhỏ (tề vũ)

                        Chu, Huyền   : Sấm chớp, trời nổ, mây đặc, mưa ít .Địa             : Tạnh râm, rét buốt.

                        Thiên              : Tạnh quang, sáng sủa.

Trực Sứ

                        Hưu:         mây trăng, móc ngọt, lạnh lẽo, mưa nhỏ (tề vũ).

                        Sinh:         gió cuộng cát vàng.

                        Thương:   khí xanh chớp, mưa đá, gió mây, chớp bạo.

                        Đỗ:            cầu vồng mỏng cụt đỏ, sấm sét

                        Canh:        cầu vồng đỏ, gió nóng.

                        Tử:            gió ấm, nước đá, lạnh, băng sương, sông nước trương.

                        Kinh:        gió cuồng, sấm sét, chớp bạo.

                        Khai:        ráng màu đẹp, sấm, mưa đá.

Mười can

                        Giáp:        : Rồng xanh, Nhật mọc, gió lúa.

                        Ất              : Rồng xanh, gió hòa, trời đẹp.

                        Bính          : Chu tước, trăng mới, sáng sủa.

                        Đinh         : Chu tước, sao cảnh, mây lành.

                        Mậu          : Câu trận, sương mù, chướng khí, mung lung, táo thấp.

                        Canh         : Bạch hổ, sương đặc, mưa bạo. Thu thì nhiều sương đặc. Xuân

                                           Hạ thì mưa bạo tùy theo thời lệnh.

                        Nhâm        : Huyền vũ, gió to, mưa lớn.

                        Quý           : Huyền vũ, mưa sạch (khiết vũ), cầu vồng, băng đóng, khí tư,

                                          tùy theo thời lệnh.

Chín tinh

                        Bồng         : Mây đen, rồng xanh sẫm, mưa âm, khí giợn.

                        Nhậm        : Sương chướng, gió cát bay.

                        Xung         : Gió bay cát, mưa đá, tạnh, sáng sủa.

                        Phụ           : Cầu vồng, mòng cụt, mây lành.

                        Ương        : mây năm sắc, tạnh, ẩm, núi hết, chớp, cầu vồng.

                        Nhuế         : khí mù, gió lốc cát vàng.

                        Cầm          : núi hết ẩm, khí lành, sáng sủa, móc ngọt, gió.

                        Trụ            : Gió sương, sấm sét, trăng lạnh.

                        Tâm          : Sấm chớp, quang tạnh, ráng đỏ, khí trắng.

Môn Hộ

                        Tạnh ráo  : trách ở Thiên môn

                        Hợp           : Dương âm.

                        Tinh          : tạnh mưa.

                        Gió mây   : trách ở Địa hộ, môn hộ.

                        Cung         : Dương Âm.

Ba giáp

                     Mạnh giáp     : Nửa Mở Giáp Ngọ.

                     Giáp                : Bính mở Tý Mão Quý Giáp Mậu.

                                             Giáp Dần Đậy. Giáp Thân đều Đậy giáp.

                                             Trọng Giáp nửa đậy Thìn giáp.

                     Mạnh Giáp nhiều mưa tối.                    Đậy mờ, Mở tạnh đổi.

                     Trọng Giáp, nửa tạnh mờ,                     Mở đậy tìm kỳ gọi.

                     Quý Giáp, tạnh cũng nên.                     Mở đậy tìm sao nói.

Luận Can Chi

                     Can ngày là trời, Can giờ Đất.

                     Nạp âm, Năm hành Âm Dương đặt.

                     Trời khắc đất thì gió sinh rừng.

                     Đất khắc trời thì khí sương cất.

                     Đất trời sinh hợp luận hóa thần (như Giáp Kỷ hóa Thổ…)

                     Kim Thủy móc ngọt, chưa tạnh thật.

                     Mưa nhỏ nạp âm, sinh khắc tình,

                     Năm hành, thời lệnh, nhìn tiêu tức.

                     Giả như hợp Thủy, Nạp là Kim,

                     Dạy rằng lúc ấy mưa gió chắc.

Luận Trực phù

                     Cục Thủy thì mưa, Kim lạnh lùng,

                     Môn Kim, Phù Thủy, mưa chút vùng,

                     Ví thấy Phù Kim, Môn gặp Thủy,

                     Rồng vào chín vực yên song đồ.

                     Cục Thổ rong cơn, gió lốc bùng,

                     Hay là gió cuốn cát vàng tung.

                     Phù Thổ, Môn Kim, mùa Đông lạnh giá.

                     Môn Thổ, Phù Kim, gió bập bùng.

                     Phù Môn khoảng ấy Hỏa Mộc cục,

                     Đất trời hòa tạnh thỏa long mong.

                     Cục Mộc gió sinh, cục Hỏa tạnh.

                     Xuân Hạ gặp phải đoán mới linh nghiệm.

                     Duy ngại ngày giờ Tù Mộ Phế,

                     Thì lại dầm mưa, gió lại đình.

Luận Trực sử

                     Trực sử suy tìm trong bản cung,

                     Vương khứ phùng sinh xét lại cùng.

                     Hình Chế Cách Hại Ngâm Phản Phục,

                     Tạnh mờ biến đổi lẽ nên thông.

                     Hưu Tù Tử Phế không định cứ,

                     Hoặc có mưa bay, gió phập phồng.

Luận mười can

                     Ba Kỳ, sáu Nghi ở tại cung,

                     Tạnh mờ, khắc ứng đem suy cùng,

                     Duy kỵ trái mùa Hình, Mộ cách. (Trái mùa: không được lệnh)

                     Thì dùng Tam hợp xét căn tông.

Luận chín tinh

                     Chín Tinh, Âm Dương phán tạnh mưa,

                     Phù tới Tuần không, bằng cứ chưa,

                     Sao Dương cung Dương tạnh là chắc,

                     Sao Âm cung Âm, mung lung chờ,

                     Nửa Mở, nửa Đậy, mưa kiêm tạnh,

                     Trong ngoài Mở Đậy, trước sau lùa.

Luận chín cung

                     Mưa Tạnh nghiệm tìm Thiên Ất xem,

                     Năm Hành xem xét nơi khởi nguyên.

                     Hình Cách gặp thời và chẳng gặp,

                     Sinh khắc Chế Phục, tạnh âm nên.

                     Thái Âm, Huyền Vũ mưa âm giữ,

                     Bạch Hổ, Lục hợp gió lay tan,

                     Tước Xà, sau chớp vồng mưa đá,

                     Câu trận sương mù gió lốc chen,

                     Gặp cách Nhật Thời Nguyệt Hình Bột,

                     Âm Dương Tinh cung mưa nắng quen,

                     Cửu Thiên Cửu Địa Kỳ Nghi tới,

                     Dương Mở, âm đậy, xét tông nguyên.

                     Mưa xét Kỳ Nghi, Thần hóa hợp,

                     Phương vị, thời khắc biết hay liền.

                     Bạch hổ tới Tốn, Kiền Lục hợp (Hợp tới Kiền)

                     Yếu khó, khỏe thì gió thổi rền.

                     Tước về Khảm vị, Huyền Ly tới,

                     Chủ hơn Khách hẳn mưa tất nhiên.

                     Duy có Thái âm và Cửu địa,

                     Hoặc mưa hoặc tạnh luận cung miền.

Luận Môn Hộ

                     Tam môn, bát cung chia Âm Dương,

                     Kỳ Nghi nào đến xét cho tường.

                     Dương môn, Dương Tinh ba Kỳ hội,

                     Đoán rằng ba Sáng lộng muôn phương (ba sáng:Trời trăng sao)

                     Âm môn Âm tinh ba Kỳ hội,

                     Thì bấy giờ trời kém tỏ tường.

                     Nhật Nguyệt Tinh Kỳ Thiên Môn chiếu,

                     Kiền Tốn trung cung sáng sủa lường. (kiền tam quang)

                     Mưa gió thần Nghi sao Âm hội,

                     Lại thêm Lục hợp, Âm một trường,

                     Địa tứ Hộ mà cung Âm gặp,

                     Sáu Nghi đến đó, gió mưa cường.

                     Ba Kỳ, sao Âm gặp Địa Hộ,

                     Ba sáng làm sao chiếu nổi đường.

Luận ba giáp

                     Tam Môn cát hung chia Âm Dương,

                     Nên xem Mở Đậy xét suy tường.

                     Còn xét Can Sao Phù Sử nữa,

                     Hội với thời trời đoán rõ ràng.

Luận cách cát hung

-            Điệt huyệt thì tạnh, Phản thủ mưa tràn.

-            Triền tới cung Dương mới tạnh, rời gót cung âm mưa lan.

-            Bạch hổ xướng cuồng, gió bùng ngay đến,

-            Thanh long đào tẩu, mưa tới băng ngàn.

-            Xà yêu kiều, mây dày bao bọc.

-            Tước đầu giang mưa tới chứa chan.

-            Huỳnh nhập Bạch, cầu vồng mống cụt.

-            Bạch nhập Huỳnh sấm chớp lan man.

-            Canh gặp cách tỏ mờ luôn đổi.

-            Nhật Niên cách, mưa chớp không tan.

-            La Cương, Tứ trương, cho hay khắc nơi u ám.

-            Thời Nhật sinh khắc, đúng là mưa tạnh gốc nguồn.

Lại đoán

Muốn xem tạnh nên luận Phù, Thiên, Chu, Xà, Câu, Bạch các thần ấy cùng với  tám môn là Sinh Cảnh Tử Đỗ và chín tinh là Cầm Bồng Nhuế đều khởi nguyên ở Hỏa Mộc cục; Ba kỳ được vị. Mậu Kỷ gặp thời, sao Dương Mở thì chủ tạnh.

Muốn xem mưa, nên xét Địa Âm Huyền Bạch các thần ấy với tám môn là Hưu Kinh Khai Thương, chín Tinh là Bồng Trụ Tâm Xung đều khởi nguyên ở cục Kim Thủy, ba Kỳ vào Mộ, Canh tân Nhâm Quý gặp thời, sao Âm Đậy thì hẳn mưa Âm.

XEM THÂN MỆNH

Trực phù

Phù:    mở đầu khí khái, hung vĩ, dê che da hổ.

Xà:     miệng thực sợ hãi, gian nịnh, tâm độc, ủy khúc, uyển chuyển.

Âm:    kẻ tiểu nhân, tính ngầm (ám toán), trầm ngâm, bỉ ổi, hèn mọi, mưu sâu, lo xa.

Hợp:   vời đón bạn bè hòa vui, hiền lành, dễ cảm động.

Câu, Bạch: gặp nhiều khó khăn, quả cảm nắm giữ, trên đường kinh sợ, hung dữ, nắm quyền.

Chu, Huyền: kiện cáo, tai tiếng, khéo cãi nên lời, nên phòng gian ngụy, dối trá, hiểm tà.

Địa:    nên phòng hiểm trở, thâm cơ, đại độ, âm hiểm khó lường.

Thiên: ra ngoài, đổi hướng, hiên ngang, không chật hẹp, hư trương thanh thế.

Trực sử

Hưu:         lợi yết kiến, an táng, cố chấp, việc khuất mà thân.

Sinh:        lợi kinh doanh, an táng, giữ thời, kêu thì người sợ.

Thương:   lợi săn lưới, gặp hung tổn, trước tổn thương.

Đỗ:           lợi ngăn đón, yên phận giấu mình, lặn mình bí mật.

Cảnh:       lợi dâng thơ, lợi gặp người trên, tin tức văn thư lợi.

Tử:            phòng chết thắt cổ, thu cất hang hóa, viếng tang, hành hình.

Kinh:        Lợi kiện cáo, nổi tiếng tăm, mòn mỏi sợ hão.

Khai:        Lợi đi xa, đồ mưu xa xôi, mưu doanh, khai trương cửa hàng.

Mười can

Giáp:        như bậc cha, anh, thầy, người cao, quân tử.

Ất:            như dì, cô, em gái, thầy tu, thuật nghề.

Bính:        con cháu, ngoài tự, nhà thơ khách bút.

Đinh:        cháu gái, bà mối.

Mậu:        vợ lẽ.

Kỷ:           vợ cả, hầu gái, người làm ruộng, học trò, thợ thuyền.

Canh:       Ông, tướng soái, hiệu trong quân.

Tân:          Bà, thợ gạch ngói, sư ni.

Nhâm:      khách lang thang, bà mụ đỡ, lái thuyền.

Quý:         Mẹ, dì, tham mưu, bác sĩ.

Chín tinh

Bồng:       Râu, mày, béo thô, dũng mãnh, trầm trệ.

Nhậm:      lùn, khập khễnh, dối trá, đồng bóng.

Xung:       nam vẻ thanh kỳ, khéo biện bác.

Phụ:          thanh tú, vui hát, văn nhã, hòa thuận.

Cầm:        đoan chính, hiền thục, cẩn thận, trung lương, chính trực.

Ương:       mặt đỏ, râu xanh, tóc thưa, tàn nhang, trán thót.

Nhuế:       đen lùn, béo bệu, câu chấp, nhẫn nại.

Trụ:          cao lớn, hung hổ, cường bạo, hiểm ác.

Tâm:         tai to, mặt lớn, má phính, quả đoán, khéo nói.

Chín cung

1:              được thời, tài danh đều đẹp. Không được thời, phong lưu lãng tử.

2:              được thời, giầu có. Không được thời, bô ba.

3:              gặp thời, thông minh trí trá. Không gặp thời, có thủy không có chung.

4:              Tiết: 4 góc Thổ. Khí: 4 rốn Thổ.

5:              Tiết: 4 góc Thổ. Khí: 4 rốn Thổ.

6:              Tiết: Dần Ngọ Tuất. Khí: Hợi, Mão, Mùi.

7:              gặp thời, oai danh phục người người. Mất thời, hình khắc, hiểm ác.

8:              Gặp thời thì hay. Mất thời thì nặng nề.

9:              Gặp thời: thanh tú bút mực. Mất thời: thợ khéo, mưu nguy.

Môn Hộ

Vinh quý trách thiên môn. Phú hậu trách địa hộ.

Môn Hộ:  Hợp: Dương nam.           Cung:     Dương Âm.

                  Tinh: được mất.              Lệnh:     hiên ngang, cận quý, gian hiểm, tiểu nhân.

Ba Giáp

Mạnh Giáp: Nhiều khẳng khái.

                  Mở: chủ vũ khôi (đầu hang võ).

                  Đậy:chủ gầy cao, hoặc thấp mệt.

Trọng Giáp: Nhiều cao trọng.

                  Mở: chủ phiêu đãng.

                  Đậy: chủ hình hại, hoặc tăng đạo, nghệ thuật.

Quý Giáp: nhiều đôn hậu.

                  Mở: chủ hình xung.

                  Đậy: chủ bủn xỉn, cô độc.

Luận can chi

                  Can Ngày là Thân, Can giờ Mệnh.

                  Nạp âm, trong ấy, vận khí định.

                  Thân không thương khắc, tốt lành thay,

                  Nạp âm sinh phù, sự nghiệp sính.

                  Được hóa được thời, không hình thương,

                  Người này danh vọng, người tôn kính.

                  Rất sợ Thân Mệnh gặp Hưu Tù,

                  Tổ nghiệp ngày nay không chút đỉnh.

                  Nạp âm, Thân Mệnh Mộ nên lo,

                  Thành việc không đâu, thọ non cảnh.

Luận trực phù

                  Trực Phù luận người, Trực Sử việc.

                  Mười can, nhân vật là tính tình.

                  Chín cung khởi nguyên luận lai lịch.

                  Môn Hộ Mở Đậy, sự nghiệp vinh.

                  Năm Tháng Ngày Giờ rành Niên Mệnh.

                  Cung lạc về đâu nên rõ rành.

                  Quá khứ, tương lai với thời định.

                  Tử Phụ Tài Quan các phận quanh,

                  Đại phàm Trực phù vào không đó,

                  Suốt đời sự nghiệp không đợi thành.

                  Niên Mệnh lại sa biệt cách Mộ,

                  Đáng ngại đường đi ngắn lộ trình,

                  Năm Tháng Ngày Giờ Can xét tiếp,

                  Đáng mừng khi thấy không có Cách Hình.

                  Ví có một can rơi yếu kém,

                  Phần này gốc quả chịu mong manh.

Luận Trực Sử

                  Trực Sử xưa nay xét việc làm,

                  Được sinh vào Vượng đáng nên ham.

                  Ví rơi Hình Hại thêm Mộ cách,

                  Khó được vừa lòng, việc nhở nham.

                  Sau đến xét xem trong Niên Mệnh đóng,

                  Rồi đến bốn can, Môn Hộ ngàm.

                  Năm hung, ba cát và Không Phế,

                  Hay dở trong đây biết khả kham.

Luận mười can

                  Chín xứ Kỳ Nghi tựa sáu Thần,

                  Đều nhìn cung khởi, biện lai nhân

                  Trực Phù, cung nguyên, Thời nguyên vượng,

                  Được Phù, được Sử hưởng lợi phân.

Luận chín tinh

                  Tự cổ chín sao xét tình hình,

                  Năm hành tùy thuộc khảo Hy kinh.

                  Cô Hư vượng tướng cùng Niên Mệnh,

                  Xét riêng từng loại tự thông linh.

Luận chín cung

                  Chín cung khởi đầu khảo hệ phái,

                  Hỏi cục gặp thời nhiều quý nói.

                  Từng loại, dụng thần xét ở cung,

                  Phép làm, hung phế, số trong hỏi.

                  Nên xét Kỳ Nghi chia tám quái,

                  Cung rơi Mộ Tuyệt luận nhân thân,

                  Niên Mệnh đáng mừng ba sáu tới,

                  Đoán rằng nhân vật hay bội phần.

Luận ba Giáp

                  Tam môn, Tứ Hộ hợp Dương: Mở,

                  Niên Mệnh gặp đây, hiển tất có.

                  Ví không gặp lệnh (được thời) Âm Đậy thêm,

                  Việc làm có khéo không khôn nọ.

Luận cách cát hung

*Đằng xà ngậm kim miệng mép lo,

Chớ sa vào nước, tai họa to.

Thái âm thể ấy cho người thẹn,

Lục Bạch sang Tây, mưu chớ thò.

 Cầu quơ vào Mão, việc công nhiều,

Vào Cấn Thân Canh môn hủy chờ.

*Bạch Hổ: Trụ Đinh ngậm dao đáng sợ,

Chu tước Đỗ Cảnh, huyên náo nên hiềm.

*Huyền vũ trong Kiền, sống không trọn kiếp,

Cửu địa, Đỗ, Tử chết chóc im lìm.

*Cửu Thiên Sinh Khai, rừng mây biến hóa,

Giáp Ất Xuân nở, Bính Đinh hè lên.

*Mậu Kỷ bốn quý, Canh Tân Thu kim (Tân: sách viết là Thân)

Nhâm Quý Đông hủy, đều phát đạt thêm.

*Những bậc siêu quần, đều mang nạn khổ,

Ví: Giáp được Kỷ mà trung chính nên khen,

Ất gặp Canh cứng mềm chung gắn,

Bính hợp Tân mà oai thị

Đinh thấy Nhâm mà  nhũn nhặn,

Mậu Quý gan cương, không thèm nhỏ nhắn

*Tám cung hò hựa, người tốt đáng ưa,

Mọi cung chia bè, bỉ thô nên ngán.

*Trong Hợp Hình có, tốt đủ thì chưa,

Hung không, cát thực vui tràn không ngán.

*Tới chốn sinh nhau, tránh nơi khắc hận.

Năm Tháng Ngày Giờ, xét thêm tuần vận,

Được:    Long phản thủ nên sự nghiệp đẹp thay,

               Điểu điệt huyệt mà thanh danh dương hiển.

Được Độn mà quyền biến so tài,

Gặp Trá mà tự xoay thế lần.

Đắc Sử được giúp đỡ bên ngoài,

Thủ môn tất ra vào thông tấn.

Ngũ giả nên mộng mẹo xa đời,

Tam thắng ấy dạ gan vượt bạn.

Yêu kiều mà làm việc hư kinh,

Đầu giang bị văn thư mất bản.

Phục can tài vật mất đi,

Phi can cậy cường thương bận.

Phục cung trộm cắp nên phòng,

Phi cung sự nghiệp mang hận.

Đại cách, tiểu cách mưu kế ra gì,

Hình cách, Bột cách, trong sinh tai nạn.

Bạch nhập Huỳnh, phòng giữ giặc ngoài,

Huỳnh nhập Bạch, kẻ thù vong hẳn.

Long đào tẩu, tai nạn phòng thân,

Hổ xướng cuồng, việc làm vớ vẩn.

Ngũ bất Ngộ, trật vật công toi,

La Cương trương, ra vào phải oán.

Lục Nghi kích hình, đều chạm hung tai,

Tam Kỳ nhập Mộ, mưu đồ…cạn.

Phản ngâm, Phục ngâm rên rỉ thâu đêm,

Cát hung Môn Bách, không may vương vấn.

Thiên Mã cát môn lâm mệnh địa,

Đời sông cảng hải, vương chẳng bận.

Lại quyết

Phàm xem tạo hóa nên xem Bản mệnh ấy là năm nào, thuộc quái khí nào, có gặp thời hay không gặp thời, để đoán cát hung trọn đời.

Rồi đến nạp âm của Can Chi bản Nhật, nạp âm của Can Chi giờ chính, sinh vượng khắc chế ra sao để đoán dưới mắc sự nghiệp hưng suy.

Trực Phù khởi nguyên cung nào? Nguyên thuộc bản cung Thần nào, đến nay hành quái nào, vượng tướng sinh khắc ra sao? Tử ấy vào Phụ viên, Thiếp nhường ngôi Thê, từ đó châm trước, tự được tin hao.

Lại xem Trực sử để định việc làm ăn trước mắt, hội hợp Niên Mệnh để xem biến hóa thần diệu ra sao? Như Cha xem cho con thì xem nơi trọ của con. Chồng xem về vợ thì luận thần thê, xem là tinh nào để xét tâm sự nhân phẩm. Lại xem thêm Môn Hộ mở đậy, ba giáp Âm Dương thì tự biết được cơ huyền diệu.

XEM KHOA THI

                                    Nhật can chính thực sĩ đi thi,

                                    Thời can chủ khảo luận trong khi.

                                    Chi Nhật, văn chương, kỵ Hình Hại,

                                    Chi giờ, trường ốc kể vào đề,

                                    Nạp âm trong ấy tra xem đủ,

                                    Đậu trượt, liệt ưu biết được kỳ.

                                    Vượng tướng sinh hợp là triệu cát,

                                    Hình Tử Công Triệt có ra gì.

                                    Nhật sinh chủ khảo, nên lo lót,

                                    Chủ khảo sinh Nhật, phải thẳng vì.

                                    Văn chương lại hợp cùng Chủ khảo,

                                    Danh thơm dậy đất tiếng vàng phi. (bay)

                                    Dụng kỵ thời nạp rơi Hình Chế.

                                    Đáng ngại: cỏn con bỏ sót đi.

                                    Hại chi cũng sợ cùng Hình Hại,

                                    Thương Kinh tẩy xóa cần tâm suy.

                                    Luận trực phù

                                             Thi cử trước tiên luận Trực phù,

                                    Được sinh hợp mới mong tiền đồ.

                                    Chủ bạch sinh thân, tên cao chiếm,

                                    Câu Xà Hình Hại, quyển mơ hồ.

                                    Niên Mệnh nhật nguyên cửu thiên vị,

                                    Hoàng đế đắc ý nghe truyền bố.

Luận trực sử

                                             Trực Sử luận môn có trước sau,

                                    Khai gặp cửu thiên bút ngự châu.

                                    Đỗ nhìn Cửu địa ngoài non  Tôn,

                                    Cửa Cảnh mà nhìn chẳng được câu.

                                    Đại ước dung môn không Hình Cách,

                                    Bên bàng nhiều cát Phó bảng cầu.

Luận mười can

                                             Kỳ Nghi dụng Thần sợ Hình cách,

                                    Phi Phục cung theo cùng suy trắc.

                                    Tam kỳ họp mặt trong Mệnh Niên,

                                    Về triều hẳn là Kim Bảng khách.

Luận chín sao

                                             Sao Phù lặn mọc sợ Cô Hư,

                                    Thời trái, Kích, Hình, than thở trừ.

                                    Vào Phụ, vào Quan, Thân phải vượng,

                                    Dâng thư, hiến kế đợi ơn chờ.

Luận chín cung

                                             Khởi đầu chuyên khảo Phi Phục cung,

                                    Yến Phi Vượng Phục, sẽ theo rồng,

                                    Quan Phụ giao nhau nhiều đắc ý,

                                    Tỷ thoát mà nhìn sợ lạc Không.

Luận Môn Hộ

                                             Sắp treo bảng yết, xét Thiên môn,

                                    Cát tinh sinh hợp: đường mây tôn.

                                    Vào trường khi ấy tìm Địa hộ,

                                    Thời hợp sinh Quan đậu chắc hơn.

Luận ba Giáp

                                             Ba Giáp chia ra tiền hậu Trung,

                                    Dương mở, tinh cát sinh Thần cung.

                                    Được thế thì rằng danh phận đủ,

                                    Chỉ nhờ Giáp vị giữ kỳ trung.

Luận cách cát hung

                        -Phản thủ, điệt huyệt, không vết mới được thành danh,

               Hổ cuồng, Long tẩu, có thương làm sao tiến bộ.

               -Thiên độn, Nhân độn, là thời gặp gỡ Rồng mây,

               Hổ độn, Long độn, là buổi cung Thiềm bẻ quế.

               -Đều phải điền hợp Niên Mệnh Dụng can,

               Mới đoán được rằng: Thiên cù đắc lộ (đường trời gặp bước)

               -Tam Trá, ngũ Giả, bước đầu lận đận mới hanh thông,

               Đắc sử, Thủ môn, phải có dìu dắt rồi đắc ý.

               -Nhân nguyên rất sợ Hưu Tù,

               Môn Hộ kỵ thương Phù Sử.

               -Thiên mã mà cưỡi lưng Chu,

               Ven trời N.. Phong bước đó.

               -Yêu kiều nên bài vở lạc đề,

               Đầu giang mà quyển văn sót bỏ.

               -Phục can, Phi can, sợ rằng sinh biến trong trường,

               Phi cung, Phục cung, cũng sợ thi xong họa nó.

               -Cách cách, bước tiến trở ngăn,

               Hình Bột, chữ dùng phòng hở.

               -Huỳnh nhập Bạch ấy, nhìn bảng không tên,

               Bạch nhập Huỳnh kia, dương danh cũng khó.

               -Bất ngộ thì hiến kế không công,

               Kích Hình thấy tiếp theo hoảng sợ.

               -Nhập Mộ, Cương La, Niên Mệnh cát, tên đề còn có thể mong,

               Phản Phục Môn Bách, vào thi đây, giày trói e rằng phải vớ.

               -Thiên Ất Lộc Mã gặp cát thời,

               Đến sinh Niên Mệnh, bay nhẩy có.

XEM CẦU TÀI

                                    Nhật nguyên là Người, Thời nguyên là Tài,

                                    Hai chi trong ấy, nợ vật đòi.

                                    Nạp âm trong ấy định giá chợ,

                                    Cô Hư Vượng Tướng lượng tài bồi.

                                    Nhật khắc Thời thì tài sẽ đến,

                                    Thời khắc Nhật thì uổng sức hoài.

                                    Hàng mua Chi Thời chia Quý Tiện,

                                    Sinh hợp Nhân nguyên sẽ có lời.

                                    Hàng bán Nhật chi Hưu với Vượng,

                                    Mừng được sinh Chi lại tác Tài.

                                    Nhật nạp ví bằng khắc Thời nạp,

                                    Lời gấp đôi ba, chính thị thời.

                                    Thời nạp mà khi khắc Nhật nạp,

                                    Uổng phí tâm cơ, dạ chẳng hài.

                                    Mọi việc đồ mưu về nghệ thuật,

                                    Mong được thời sinh Quỷ hóa Tài.

                                    Đại để dưới trên Hình Hại vắng,

                                    Trước sau như ý chẳng đơn sai.

                                    Đòi nợ, bắt người kia chịu chế,

                                    Chi nạp sinh Can có thể đòi.

Luận Trực phù

                                    Trực phù hàng hóa giao dịch tình,

                                    Hoặc sinh, hoặc Vượng, Hưu Phế Hình.

                                    Hàng bán sinh vượng, lời khách bán,

                                    Hàng mua Hưu Tù nên mau thành.

                                    Lục hợp người trung kỵ hưu khắc,

                                    Câu mà thương Dụng việc không nhanh.

                                    Huyền Tước thương Nhân, phòng mất mát,

                                    Sợ còn hỏng, nát, giả khôn phanh.

                                    Cửu địa sinh Thân nên tích trữ,

                                    Cửu Thiên sinh hợp, bán tâm hanh (nửa lòng hanh)

                                    Được khiên tay không đi kiếm lợi,

                                    Cùng mừng Phù vượng lại tương sinh.

Luận trực sử

                                             Trực sử cầu tài xuất nhập phương,

                                    Môn không thương khắc, lợi yên vương.

                                    Cát môn tới xứ sinh và vượng,

                                    Lưng mang ngàn vàng có thể đương.

                                    Ví được Môn ấy là Tài ấy,

                                    Đi buôn, ngồi bán đều nhẹ nhàng.

Luận mười can

                                             Kỳ Nghi nên được Tử và Tài,

                                    Tử vượng, Tài sinh, dạ được hài.

                                    Rất ước kho Tài vào Thân Mệnh,

                                    Giờ Ngày được thế xứng tâm hoài.

Luận chín tinh

                                             Phù tinh mừng vượng chế Tài tinh,

                                    Tài tinh Không Vượng, uổng công trình.

                                    Tài tinh hóa Quỷ, đừng đi kiếm,

                                    Quỷ hóa ra Tài, tay trắng tinh.

                                    Ví lại bay vào đất bạn hữu,

                                    Nơi này tất có sự tranh giành.

                                    Tài tinh ví thấy chui vào Tử,

                                    Ta đến phương này tất được thành.

Luận chín cung

                                    Đầu tiên nên biện ấy Tài nào,

                                    Thổ là vải, tiêu, lúa, muối chào.

                                    Thủy Mộc bán buôn, hỏa gạch ngói,

                                    Kim là tiền lúa,  châu ngọc giao.

                                    Thời Nhật hội nguyên sinh vượng thấy,

                                    Hẳn được vừa lòng toại ý nao.

                                    Ví có Phi Phục vào nơi ấy,

                                    Tiện xét từ đâu, biết việc sau.

Luận môn hộ

                                             Môn Hộ không nên cướp đến tài,

                                    Sinh trợ cung tài, mới được hài.

                                    Phù nguyên mà chế Môn Hộ trốc,

                                    Sâu nước bay về đậu của ai.

                                    Luận Ba Giáp

                                             Mạnh Giáp thì nên đi cầu tài,

                                    Trọng giáp nửa mừng dạ được hài.

                                    Quý Giáp mong cầu, cầu chẳng được,

                                    Mở Đậy trong đây Được Mất cài.

Luận cách cát hung

                                             -Phản thủ, điệt huyệt, dơ tay là được,

                                    Hổ cuồng, Long tẩu, uổng sức đón đưa.

                                    -Được cách độn, cơ biến mà có,

                                    Gặp Giả Trá, thiết kế cầu vừa.

                                    -Đắc sử, hỏi nhờ người giúp sức,

                                    Thủ môn nên ngồi bán hay chờ.

                                    -Tam môn, Tứ hộ sinh hợp Tài thần rất tốt,

                                    Thiên Mã, Tư môn, Hình xung Phù Mệnh thì thua.

                                    -Yêu kiều thì tình người phản phúc,

                                    Đầu giang nên buôn bán có chừ.

                                -Phục cung, Phi cung đất ấy không bằng đất khác,

                                Phục can, Phi can, người này khôn sánh khách kia.

                                -Đại Tiểu cách khó lòng kiếm lợi,

                                Hình Bột cách, thân sớm đưa lùa.

                                -Huỳnh nhập Bạch, thì mua hàng được,

                                Bạch nhập Huỳnh, thì bán chẳng thua.

                                -Bất Ngộ Thời không phí tâm lực,

                                             Nghi kích hình, nơi ấy cầu thừa (chẳng nên cầu)

                                             -Nhập Mộ, Cương La, trông thấy lợi mà không sờ được,

                                             Phản Phục, Môn Bách, long vẫn mong mà nước loạn không chừa.

                                             -Cần nhất Nạp Phù Nguyên, ba tài hợp thức,

                                             Không gặp quỷ cướp mới nên cơ.

Tiện ích Bambu
Tin liên quan
Bạn cần tìm kiếm?
Advert Advert2 Advert3
TextLink
BAO LA VẠN SỰ

Mobile: 0913 290 384  /  Email: tranngockiem57@gmail.com hoặc tuvan@phuclaithanh.com

Copyright © 2014   BaoLaVanSu. Thiết kế và phát triển bởi Bambu®