tư vấn bao la vạn sự

Phép Giải Mộng

Mộng về: Vàng bạc, châu ngọc, vóc lụa

Cập nhật : 05/07/2014
Của báu vàng bạc, chủ về phú quý - Vàng bạc, châu ngọc, điềm đại cát lợi -bát mâm vàng bạc, có thai quý tử - Xanh chảo bằng đồng, có khẩu thiệt tới - Châu ngọc đầy bọc, chủ về đại hung

  Mộng về: Vàng bạc, châu ngọc, vóc lụa

 

·        Của báu vàng bạc, chủ về phú quý

·        Vàng bạc, châu ngọc, điềm đại cát lợi

·        Chén mâm vàng bạc, có thai quý tử

·        Xanh chảo bằng đồng, có khẩu thật tới

·        Châu ngọc đầy bọc, chủ về đại hung

·        Được chén ngọc, đồ vật, đều là điềm tốt

·        Thấy đồ vật bằng sắt, chủ về được củ

·        Thấy chì và thiếc, cũng chủ về được của

·        Được đồ đồng, chủ về đại phú quý

·        Mở ruột khuôn đúc đồ vật, tật bệnh tiêu trừ

·        Trả tiền cho người, cũng điềm tật bệnh tiêu trừ

·        Lượm được tiền, chủ về đại cát

·        Thấy tiền: Về mùa xuân, mùa hạ thì tốt, về mùa thu, mùa đông thì xấu

·        Trong nhà chia của, chủ về ly tán

·        Tặng người tiền lụa, chủ về có quyền

·        Quý nhân cho lụa gấm, quan chức sẽ tới

·        Người cho vóc lụa, điềm đại cát xương

·        Cho người tơ lụa, điềm đại hung ác

·        Được áo gai, áo vải của người khác, thuộc về điềm xấu

·        Được đồ vóc lụa, họ xa lại chơi

·        Cho người y phục, việc quan sẽ tới

·        Đi tiềm tơ lụa, chủ về thêm người

·        Bện tơ, dệt cửi, chủ về thọ mệnh lâu dài

·        Tơ ngang, tơ dọc, bị người sỉ nhục

·        Thấy đồ trong rương, có sự khẩu thật.


Tiện ích Bambu
Tin liên quan
Bạn cần tìm kiếm?
Advert Advert2 Advert3
TextLink
BAO LA VẠN SỰ

Mobile: 0913 290 384  /  Email: tranngockiem57@gmail.com hoặc tuvan@phuclaithanh.com

Copyright © 2014   BaoLaVanSu. Thiết kế và phát triển bởi Bambu®