tư vấn bao la vạn sự

Hồng vũ cấm thư

Where you can buy Louis Vuitton Replica :

hermes evelyne replica fake louis vuitton tas kopen replica Louis Vuitton supreme Backpack louis vuitton backpack replica zaino louis vuitton falso replica louis vuitton hobo fake chanel wallet louis vuitton shoes replica gucci replica 1:1 replica chanel wallet louis vuitton district pm replica louis vuitton wallet replica hermes belt replica replica lv australia replica goyard replica goyard Louis Vuitton wallet replica fake lv man bag chanel backpack replica louis vuitton messenger bag replica louboutin pas cher louboutin pas cher chanel bag replica louis vuitton imitazioni hermes belt replica gucci replica replica Louis Vuitton shoes louis vuitton district pm replica Replica Fendi Backpacks borse false louis vuitton napoli replica louis vuitton wallet 1:1 replica cartier love bracelet louis vuitton tasche gefalscht kaufen replica louboutin cartier love bracelet replica Borse Louis Vuitton false dove trovarl louboutin pas cher Louis Vuitton Replica replica goyard dior tasche replica chanel imitazioni perfette van cleef replicaa replica gucci shoes cartier schmuck replica deutschland borse gucci imitazioni Louis Vuitton Taschen replica chanel shoes replica handbags replica Australia cartier love imitazione zaino louis vuitton falso

Địa trục thiên khai

Cập nhật : 05/07/2014
Thiên Ất: Tân phương gọi là Thiên Ất, Tốn phương gọi là Thái Ất. Ấn đông phương tốn phương, phương bính thì tất nhiên sản xuất được bậc công khanh

Địa trục thiên khai

Thiên Ất: Tân phương gọi là Thiên Ất, Tốn phương gọi là Thái Ất.

Ấn đông phương tốn phương, phương bính thì tất nhiên sản xuất được bậc công khanh tướng văn hay tướng võ.

Ấn đóng ở phương Càn, phương Dần thì tất nhiên sinh ra sư nam tăng già mộ

đạo.

Thiên trụ tức là Bính Cấn phương vậy.

Núi tổ cao dày cho nên ông Bành Tổ đã thọ được tâm trăm năm. Quan thượng thư Binh bộ nhà đại Minh,

Hoàng phúc soạn.

Họ Trần còn để bản thảo do ông Hoàng Phúc soạn. Những bậc danh nhân như ông Trần Quốc Việt soạn.

So sánh thủy pháp Nguyên Thìn thủy (Càn thủy) nên hợp lòng đi thẳng. Nước phá thiên tâm:

Thiên tâm tức là giữa minh đường vậy

Kim nga nước chảy thẳng dài.

Ruộng vườn bán hết ai hoài đấy chi.

Nước chảy xuyên hai bên vai là nước kim nga thủy khẩu vậy. Bốn nước triều về lại đó,

Bốn nước ấy là Càn Khôn Cấn Tốn những phương ấy vậy. Nước chảy văn khúc

Văn khúc ấy là Dậu phương vậy

Nước chảy phá thái âm,

Thái âm tức là Mão phương vậy. Nước Quyển liêm (guộn rèm)

Quyển liêm ấy là Dậu phương, Chu tước vậy.

Đàng trước đường, liễu tường hoa nó bao dung (chịu đựng).

Nếu được nước từ cát phương nó chảy vào thì tốt lành theo đó sinh ra vậy. Nếu nước từ hung phươn mà

chảy lại thì bao nhiêu điều tay bay vạ gió nó cũng cùng theo đến.

Tâm can được thả nước tốt thì đời đời thôi quan.

Bát quái nước chảy đi luôn thì người nào cũng đoản mạnh.

Nước chảy truyền tống khi sống thời phải lìa nhà xa cách mà khi chết thì thành ra lại chết đường.

Truyền tống ấy là thân phương, ví bằng nước chảy vậy

Nước chảy phá như Phục thì thì của cải rất là hao hụt.

Phục thì ấy là Dần phương ví bằng có nước chảy phá vậy. Nước phá tiểu mộ:

thì con trai con gái đều đoản mạnh.

(Tiểu mộ ấy là Thìn phương) ví bằng có nước chảy phá vây.

Nước chảy cốc tường: thì kho lẫm bịch thóc hư không. Cốc tường ấy là Thủy tinh Tý hại mùi như chữ

nổi. Ví bằng nước chảy vậy.

Bạch hổ có nước chảy ra vào thì con gái có thói dâm đãng. Ví bằng bạch hổ có như thế vậy.

Thanh long có nước chảy xiên vẹo đi, chảy quanh quất lại thì làm quan thoái chức, ví bằng Thanh

long nước chảy như thế thì như thế vậy.

Thiên thương, địa kiếp: nước chảy thì sinh bệnh ngứa lở, hay là tật sứt môi. Thiên thương ấy là Cấn

phương mà địa kiếp ấy là Mùi phương vậy.

Thiên trụ, đông tào nước chảy phá ấy thì thương nam hại nữ. Thiên trụ ấy là Cấn phương vậy, huyền

vũ vậy.

Công tào ấy là dần phương vậy, chu tước vậy.

Nước chảy phá quan vượng thì không có chức vị quan.

Quan vượng ấy là giáp phương huyền vũ vậy. Quan vượng nước phá thì không có quan chức vì giáp phương thế vậy.

Nước chảy phá quan đới thời ít nhân đinh.

Quan đới ấy là mão phương chu tước vậy. Thủy phá đại mộ thì con gái trong phòng giữ một mình.

Đại mộ ấy là Thìn phương vậy. Nước chảy câu trận thì con cháu chết đường. Câu  trận ấy là Tốn phương vậy. Nước chảy phá thiên kiếp thì mềm yếu yênsống.

Thiên kiếp ấy là Ngọ phương ấy vậy. Nước chảy hình kiếp thì tội đến ngay.

Ví bằng nước phá hình kiếp thời thế vậy. Hình kiếp ấy là phương Đinh Mùi vậy

Nước chảy mọc dục ra đi thì sinh ra thói lười biếng, không chịu thi thố việc chi

cả.

Ví bằng nước chảy đi thì như thế vì tốn ly phương ấy vậy tam kiếp nước chảy lại

thì trốn tránh thành thói quen.

Ví bằng nước chảy lại, tam kiếp ấy là Ngọ Đinh Mùi phương ấy vậy.

Đây là mới cử kỳ đại khái cốt phải nên nhận cho rành rẽ đến tinh vi.

Nước cần xem chảy phương nào,

Núi xem long mạch biết bao công trình

Địa lý thông huyền phú

Ngự bình khuất khúc lại chầu

Cháu con khanh tướng dài lâu vững vàng

Càn Khôn cấn tấn hiên ngang

Vinh hoa phát phúc rõ ràng nước sinh

Tiện ích Bambu
Tin liên quan
Bạn cần tìm kiếm?
Advert Advert2 Advert3
TextLink
BAO LA VẠN SỰ

Mobile: 0913 290 384  /  Email: tranngockiem57@gmail.com hoặc tuvan@phuclaithanh.com

Copyright © 2014   BaoLaVanSu. Thiết kế và phát triển bởi Bambu®