tư vấn bao la vạn sự

Bát môn đại độn

Xem truy kẻ gian

Cập nhật : 05/07/2014
Đổ môn không tim nghe tin Cảnh môn tìm được ngay thành thật hay Tử môn nào có ra gì ? Gian nhân bắt thác bằng nay không còn


CHIẾM BỎ TRÓC

(Xem bắt gian phi)

                                    Bằng xem tìm bắt kẻ gian

                              Hưu môn khó thể kiện toàn vẹn tình

Sinh môn tín đã thật nơi

Dầu cho muốn bắt cậy người mới nên

Đổ môn không tim nghe tin

Cảnh môn tìm được ngay thành thật hay

Tử môn nào có ra gì ?

Gian nhân bắt thác bằng nay không còn

Kinh môn nó cách nước non

Ví dầu tầm tim nhọc lòng uổng công

Khai môn ta chờ trông mong

Tin đưa thất thật nhọc lòng hỏi han.

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Tiện ích Bambu
Tin liên quan
Bạn cần tìm kiếm?
Advert Advert2 Advert3
TextLink
BAO LA VẠN SỰ

Mobile: 0913 290 384  /  Email: tranngockiem57@gmail.com hoặc tuvan@phuclaithanh.com

Copyright © 2014   BaoLaVanSu. Thiết kế và phát triển bởi Bambu®