tư vấn bao la vạn sự

Bát môn đại độn

Xem đến nhà người ta

Cập nhật : 05/07/2014
Sinh môn vui vẻ nhiều bề Đi thì gặp mặt nào hề lại không Thương môn chủ đã đi rong Đâu ta có đến cũng không có nhà

 

CHIÊM DU HÝ THA NHÂN

(Xem đến nhà người ta)


                                    Ấy sự bổ tróc đã an

Cửa phường du ký lại toan tức thời

Bằng ta muốn đến nhà người

Hoặc là gần tới vui cười làm sao ?

Hưu môn đi chẳng gặp nhau

Chủ nhân đi khỏi ở đâu chưa về

Sinh môn vui vẻ nhiều bề

Đi thì gặp mặt nào hề lại không

Thương môn chủ đã đi rong

Đâu ta có đến cũng không có nhà

Đổ môn đi gặp giao ca

Cảnh môn chủ lại ở nhà vừa đi

Tử môn chủ mắc gian nguy

Bận lo gia sự chờ đi mua sầu

Kính môn chủ không đi đâu

Khai môn gặp mặt chào nhau vui mừng.

   

Tiện ích Bambu
Tin liên quan
Bạn cần tìm kiếm?
Advert Advert2 Advert3
TextLink
BAO LA VẠN SỰ

Mobile: 0913 290 384  /  Email: tranngockiem57@gmail.com hoặc tuvan@phuclaithanh.com

Copyright © 2014   BaoLaVanSu. Thiết kế và phát triển bởi Bambu®