tư vấn bao la vạn sự

Bát môn đại độn

Chiêm chiến dấu

Cập nhật : 05/07/2014
Sinh môn đắc thắng ngày rày Thương môn đánh giặc khổ thay luỵ mình Đổ môn chớ khá xuất binh Cảnh môn chớ đánh bế thành mới nên


 Chiêm chiến đấu

                                    Còn phương chiến đấu nên phân

                              Hưu môn đánh giặc mười phần mạnh thay

                              Sinh môn đắc thắng ngày rày

                             Thương môn đánh giặc khổ thay luỵ mình

Đổ môn chớ khá xuất binh

Cảnh môn chớ đánh bế thành mới nên

Tử môn bất lợi đôi bên

Ví dầu xuất trận không tuyền cánh quân

Kinh môn giặc  mạnh bội phần

Ta dừng xuất trận tướng quân khốn rày

Khai môn giờ ấy tốt thay

Đem binh phá trận ngày rày thành công

Sự đời chép kể không cùng

Lưu cho hậu thế để dùng nghiệm xem. 

 
Tiện ích Bambu
Tin liên quan
Bạn cần tìm kiếm?
Advert Advert2 Advert3
TextLink
BAO LA VẠN SỰ

Mobile: 0913 290 384  /  Email: tranngockiem57@gmail.com hoặc tuvan@phuclaithanh.com

Copyright © 2014   BaoLaVanSu. Thiết kế và phát triển bởi Bambu®