tư vấn bao la vạn sự

Bát môn đại độn

Xem đêm có trộm cắp không?

Cập nhật : 05/07/2014
Thương kị: Dần, Thân, Tỵ, Hợi nhật, đông nam phương Tý, Hợi thời ü Đổ kị: Mão, Dậu, Hợi, Tý nhật, đông phương hữu đạo tặc Hợi,

CHIẾM DẠ HỮU ĐẠO TẶC

(Xem đêm sẽ có trộm cắp chăng ?)

ü     Hưu kị:        Thìn, Tuất, Sửu, Mùi nhật, Tý, Ngọ thời

ü     Sinh kị:        Tý, Ngọ, Mão, Dậu nhật, đông bắc phương Hợi, Tý thời

ü     Thương kị:   Dần, Thân, Tỵ, Hợi nhật, đông nam phương Tý, Hợi thời

ü     Đổ kị:          Mão, Dậu, Hợi, Tý nhật, đông phương hữu đạo tặc Hợi,                 Tý thời

ü     Cảnh kị:       Tý, Ngọ nhật, nam phương Tý, Sửu thời

ü     Tử môn:      Tắc vô gian đạo, bất đắc

ü     Kinh môn Kị: Mão, Dậu nhật, Tý, Thìn thời

ü     Khai môn kị: Tuất, Hợi, tai bắc phương Tý, Thìn thời

 

 

Nhâm Cầm Độn Đoán 

Chiêm tinh gia

Trần Ngọc Kiệm

Tel: 0913.290.384

Homepage: www.baolavansu.com

E-mail:tk_baolavansu@yahoo.com

 

 

 
Tiện ích Bambu
Tin liên quan
Bạn cần tìm kiếm?
Advert Advert2 Advert3
TextLink
BAO LA VẠN SỰ

Mobile: 0913 290 384  /  Email: tranngockiem57@gmail.com hoặc tuvan@phuclaithanh.com

Copyright © 2014   BaoLaVanSu. Thiết kế và phát triển bởi Bambu®