tư vấn bao la vạn sự

Bát môn đại độn

Xem của mất về đâu

Cập nhật : 05/07/2014
Sinh: Đông bắc phương tại thương cơ chi sở Ø Thương: Chính đông phương tại viên hậu lâm tộc chi sở Ø Đổ: Đông nam phương tai đả khoáng thảo khu chi sở

 

CHIẾM THẤT VẬT HÀ PHƯƠNG

(Xem của mất về đâu)

Ø     Hưu: Chính Bắc phương, câu giang hà chi sở

Ø     Sinh: Đông bắc phương tại thương cơ chi sở

Ø     Thương: Chính đông phương tại viên hậu lâm tộc chi sở

Ø     Đổ: Đông nam phương tai đả khoáng thảo khu chi sở

Ø     Cảnh: Chính nam phương tại Lư gian, văn chương chi thật

Ø     Tử: Tây nam phương tai tang phục tất bệnh chi thất

Ø     Kinh: Chính tây tại tư miếu phần mộ chi sở

Ø     Khai: Tây bắc phương tại quan chức y tạ

 
Tiện ích Bambu
Tin liên quan
Bạn cần tìm kiếm?
Advert Advert2 Advert3
TextLink
BAO LA VẠN SỰ

Mobile: 0913 290 384  /  Email: tranngockiem57@gmail.com hoặc tuvan@phuclaithanh.com

Copyright © 2014   BaoLaVanSu. Thiết kế và phát triển bởi Bambu®