tư vấn bao la vạn sự

Bát môn đại độn

Xem mất thú vật tìm được chăng ?

Cập nhật : 05/07/2014
Hưu tốc đắc tại chính Bắc ü Sinh trị bất đắc tại đông bắc ü Thương bất Cảnh chính đông ü Đổ tố đắc tại đông nam

 

CHIẾM LỤC SÚC THẤT TÂM ĐẮC PHI

(Xem mất thú vật tìm được chăng ?)


ü     Hưu tốc đắc tại chính Bắc

ü     Sinh trị bất đắc tại đông bắc

ü     Thương bất Cảnh chính đông

ü     Đổ tố đắc tại đông nam

ü     Cảnh đắc tại nam phương

ü     Tư và đi tứ tại tây nam phương

ü     Kinh bắc tại tây nam phương

ü     Khai khứ tây nam

Tiện ích Bambu
Tin liên quan
Bạn cần tìm kiếm?
Advert Advert2 Advert3
TextLink
BAO LA VẠN SỰ

Mobile: 0913 290 384  /  Email: tranngockiem57@gmail.com hoặc tuvan@phuclaithanh.com

Copyright © 2014   BaoLaVanSu. Thiết kế và phát triển bởi Bambu®