tư vấn bao la vạn sự

Bát môn đại độn

Xem là vật gì

Cập nhật : 05/07/2014
Hưu: Ngưu hàm vật ü Sinh: Sinh vật chí ü Thương: Hoa quả chí ü Đổ: Ngũ cốc vát

 

CHIẾM TƯƠNG HÀ VẬT CHÍ

ü     Hưu: Ngưu hàm vật                            

ü      Sinh: Sinh vật chí

ü     Thương: Hoa quả chí                         

ü      Đổ: Ngũ cốc vát

ü     Cảnh: Quả la tư vật                            

ü      Tử: Thực vật tửu chí

ü     Kinh: Kim ngân đồng vật                    

ü     Khai: Ngũ trúc vật

Tiện ích Bambu
Tin liên quan
Bạn cần tìm kiếm?
Advert Advert2 Advert3
TextLink
BAO LA VẠN SỰ

Mobile: 0913 290 384  /  Email: tranngockiem57@gmail.com hoặc tuvan@phuclaithanh.com

Copyright © 2014   BaoLaVanSu. Thiết kế và phát triển bởi Bambu®