tư vấn bao la vạn sự

Bát môn đại độn

Xem trong buồng có gì

Cập nhật : 05/07/2014
Đổ: Đồng thất ngũ bạch tam tiền ü Cảnh: Đồng bát bạch tứ tuần nhị - ü Tử: Đồng 5 - 3 - 1 bạch ngũ tiền thất ü Kinh: Đồng bát bạch tứ tiền nhị

 

CHIẾM PHÒNG TRUNG HÀ VẬT

(Xem trong buồng có gì)

ü     Hưu: Đồng lục bạch từ tiểu bạch

ü     Sinh: Đồng ngũ bạch tam tiền

ü     Thương: Đồng bát bạch tam tiền

ü     Đổ: Đồng thất ngũ bạch tam tiền

ü     Cảnh: Đồng bát bạch tứ tuần nhị -

ü     Tử: Đồng 5 - 3 - 1 bạch ngũ tiền thất

ü     Kinh: Đồng bát bạch tứ tiền nhị

ü     Khai: Đồng tam bạch ngũ tiền thất.

 

Nhâm Cầm Độn Đoán 

Chiêm tinh gia

Trần Ngọc Kiệm

Tel: 0913.290.384

Homepage: www.baolavansu.com

E-mail:tk_baolavansu@yahoo.com

Tiện ích Bambu
Tin liên quan
Bạn cần tìm kiếm?
Advert Advert2 Advert3
TextLink
BAO LA VẠN SỰ

Mobile: 0913 290 384  /  Email: tranngockiem57@gmail.com hoặc tuvan@phuclaithanh.com

Copyright © 2014   BaoLaVanSu. Thiết kế và phát triển bởi Bambu®