tư vấn bao la vạn sự

Bát môn đại độn

Xem khách đến cầu việc gì?

Cập nhật : 05/07/2014
Thương Cầu hoa quả hoặc tế sự. Ø Đổ: Cầu điền thổ hoặc mãi mại Ø Cảnh: Cầu văn thư hoặc châu báu Hưư: Vấn tiền hoặc hoa quả - Sanh: Cầu đợc hoặc vấn sự - Thương Cầu hoa quả hoặc tế sự

CHIẾM NHÂN ĐÁO CẦU HÀ SỰ

(Xem khách đến muốn gì)

Ø      Hưu: Vấn tiền hoặc hoa quả

Ø       Sinh: Cầu đơn hoặc vấn sự

Ø       Thương Cầu hoa quả hoặc tế sự.

Ø       Đổ: Cầu điền thổ hoặc mãi mại

Ø       Cảnh: Cầu văn thư hoặc châu báu

Ø       Tử: Hoặc trụ sự, hoặc vấn tật.

Ø       Kinh: Cầu hôn nhân hoặc công sự

Ø       Khai: Cầu đu hi hoặc hỉ sự.

 

Nhâm Cầm Độn Đoán 

Chiêm tinh gia

Trần Ngọc Kiệm

Tel: 0913.290.384

Homepage: www.baolavansu.com

E-mail:tk_baolavansu@yahoo.com

 


Tiện ích Bambu
Tin liên quan
Bạn cần tìm kiếm?
Advert Advert2 Advert3
TextLink
BAO LA VẠN SỰ

Mobile: 0913 290 384  /  Email: tranngockiem57@gmail.com hoặc tuvan@phuclaithanh.com

Copyright © 2014   BaoLaVanSu. Thiết kế và phát triển bởi Bambu®