tư vấn bao la vạn sự

Bát môn đại độn

Xem vợ chồng thế nào?

Cập nhật : 05/07/2014
Thương: Tam đại hiệp cánh hậu cô lập Ø Đổ: Nhất đại bất chính Ø Cảnh: Bình an phước lộc nhị đại cách Ø Tử: Tứ đại tử cô lập

CHIẾM PHU THÊ KÝ ĐẠI

(Xem đời sinh hoạt vợ chồng)

Ø Hưu: Nhất đại bình an

Ø  Sinh: Nhị đại phân cách

Ø  Thương: Tam đại hiệp cánh hậu cô lập

Ø  Đổ: Nhất đại bất chính

Ø  Cảnh: Bình an phước lộc nhị đại cách

Ø  Tử: Tứ đại tử cô lập

Ø  Kinh: Nam ưu nữ bội phu

Ø  Khai: Phu thê giai lão.

 

Nhâm Cầm Độn Đoán 

Chiêm tinh gia

Trần Ngọc Kiệm

Tel: 0913.290.384

Homepage: www.baolavansu.com

E-mail:tk_baolavansu@yahoo.com

Tiện ích Bambu
Tin liên quan
Bạn cần tìm kiếm?
Advert Advert2 Advert3
TextLink
BAO LA VẠN SỰ

Mobile: 0913 290 384  /  Email: tranngockiem57@gmail.com hoặc tuvan@phuclaithanh.com

Copyright © 2014   BaoLaVanSu. Thiết kế và phát triển bởi Bambu®