tư vấn bao la vạn sự

Bát môn đại độn

Xem trong năm thế nào?

Cập nhật : 05/07/2014
Thương: Thương đại nhân Ø Đổ: Thiên hạ kinh ưu Ø Kiểu: Thái bình Ø Tử: Thiên hạ tật bệnh

CHIẾM TUẾ NỘI AN NGUY

(Xem 1 năm ra sao)

Ø    Hưu: Bình an

Ø     Sinh: Thái bình

Ø     Thương: Thương đại nhân

Ø    Đổ: Thiên hạ kinh ưu

Ø     Kiểu: Thái bình

Ø     Tử: Thiên hạ tật bệnh

Ø     Kinh: Tuế nội

Ø     Khai: Thiên hạ bình an.

 

Nhâm Cầm Độn Đoán 

Chiêm tinh gia

Trần Ngọc Kiệm

Tel: 0913.290.384

Homepage: www.baolavansu.com

E-mail:tk_baolavansu@yahoo.com

 

 


 
Tiện ích Bambu
Tin liên quan
Bạn cần tìm kiếm?
Advert Advert2 Advert3
TextLink
BAO LA VẠN SỰ

Mobile: 0913 290 384  /  Email: tranngockiem57@gmail.com hoặc tuvan@phuclaithanh.com

Copyright © 2014   BaoLaVanSu. Thiết kế và phát triển bởi Bambu®