tư vấn bao la vạn sự

Bát môn đại độn

Xem đơn từ nên chăng?

Cập nhật : 05/07/2014
Hưu: Trì vị thành Ø Sinh: Tốc thành Ø Thương: Ưu kinh vị thành Ø Đổ: Tự vị thành

CHIẾM VĂN THƠ THÀNH PHỈ

(Xem đơn từ nên chăng ?)

Ø    Hưu: Trì vị thành

Ø     Sinh: Tốc thành

Ø     Thương: Ưu kinh vị thành

Ø     Đổ: Tự vị thành

Ø     Cảnh: Tốc tin thành

Ø     Tử: Trầm bất phát

Ø     Kinh: Trá thành

Ø     Khai: Phát thành.

 

Nhâm Cầm Độn Đoán 

Chiêm tinh gia

Trần Ngọc Kiệm

Tel: 0913.290.384

Homepage: www.baolavansu.com

E-mail:tk_baolavansu@yahoo.com

Tiện ích Bambu
Tin liên quan
Bạn cần tìm kiếm?
Advert Advert2 Advert3
TextLink
BAO LA VẠN SỰ

Mobile: 0913 290 384  /  Email: tranngockiem57@gmail.com hoặc tuvan@phuclaithanh.com

Copyright © 2014   BaoLaVanSu. Thiết kế và phát triển bởi Bambu®