tư vấn bao la vạn sự

Bát môn đại độn

Xem mưu sự thế nào?

Cập nhật : 05/07/2014
Đổ: Thành cát Ø Cảnh: Thành cát Ø Tử: Bất thành Ø Kinh: Sự hữu nghi Ø Khai: Thành cát.

CHIẾM MƯU SỰ THÀNH PHỈ

(Xem lo toan nên chăng)

Ø      Hưu: Tốc thành

Ø       Sinh: Hoan hỷ

Ø       Thương: Bất thành

Ø       Đổ: Thành cát

Ø       Cảnh: Thành cát

Ø       Tử: Bất thành

Ø       Kinh: Sự hữu nghi

Ø       Khai: Thành cát.

 

Nhâm Cầm Độn Đoán 

Chiêm tinh gia

Trần Ngọc Kiệm

Tel: 0913.290.384

Homepage: www.baolavansu.com

E-mail:tk_baolavansu@yahoo.com

 

 
Tiện ích Bambu
Tin liên quan
Bạn cần tìm kiếm?
Advert Advert2 Advert3
TextLink
BAO LA VẠN SỰ

Mobile: 0913 290 384  /  Email: tranngockiem57@gmail.com hoặc tuvan@phuclaithanh.com

Copyright © 2014   BaoLaVanSu. Thiết kế và phát triển bởi Bambu®