tư vấn bao la vạn sự

Bát môn đại độn

Xem người lành dữ?

Cập nhật : 05/07/2014
Hưu: Hỷ cát Ø Sinh: Hữu ẩm thực hỷ Ø Thương: Bất cát Ø Đổ: Hoan hỷ Ø Cảnh: Đại cát

CHIẾM QUÝ NHÂN CÁT HUNG

(Xem người lành dữ)

Ø Hưu: Hỷ cát

Ø  Sinh: Hữu ẩm thực hỷ

Ø  Thương: Bất cát

Ø  Đổ: Hoan hỷ

Ø  Cảnh: Đại cát

Ø  Tử: Bất cát

Ø  Kính: Hữu nạn bất cát

Ø  Khai: Nghi cát.

 

Nhâm Cầm Độn Đoán 

Chiêm tinh gia

Trần Ngọc Kiệm

Tel: 0913.290.384

Homepage: www.baolavansu.com

E-mail:tk_baolavansu@yahoo.com

Tiện ích Bambu
Tin liên quan
Bạn cần tìm kiếm?
Advert Advert2 Advert3
TextLink
BAO LA VẠN SỰ

Mobile: 0913 290 384  /  Email: tranngockiem57@gmail.com hoặc tuvan@phuclaithanh.com

Copyright © 2014   BaoLaVanSu. Thiết kế và phát triển bởi Bambu®