tư vấn bao la vạn sự

Bát môn đại độn

Can, Chi thuộc ngũ hành và bốn phương, bốn mùa

Cập nhật : 05/07/2014
Bốn chi thìn, mùi, tuất, sửu nói về vị đơn thì thuộc hành Thổ, là bốn tháng quý (bốn tháng cuối của bốn mùa, là tháng 3, tháng 6, tháng 12), bống phương duy (bốn phương giáp: Đông Bắc, Tây Bắc, Đông Nam, Tây Nam).


Can, chi thuộc ngũ hành và bốn phương bốn mùa


       - THIÊN CAN: Giáp, ất thuộc hành mộc, là phương Đông; bính, đinh thuộc hành hoả, là phương Nam; Mậu kỷ thuộc hành thổ, là Trung ương ; canh, tân thuộc hành kim, là phương Tây; nhâm, quý thuộc hành thuý, là phương Bắc
       -
ĐỊA CHI: Dần, Mão, thìn, thuộc hành mộc, giữ mùa Xuân, là phương Đông; tỵ, ngọ, mùi, thuộc hành hoả, giữ mùa Hạ, là phương Nam; thân, dậu, tuất thuộc hành kim, giữ mùa Thu, là phương Tây; hợi, tý, sửu thuộc hành thuỷ giữ mùa Đông, là phương Bắc. Bốn chi thìn, mùi, tuất, sửu nói về vị đơn thì thuộc hành Thổ, là bốn tháng quý (bốn tháng cuối của bốn mùa, là tháng 3, tháng 6, tháng 12), bống phương duy (bốn phương giáp: Đông Bắc, Tây Bắc, Đông Nam, Tây Nam). 

 
Tiện ích Bambu
Tin liên quan
Bạn cần tìm kiếm?
Advert Advert2 Advert3
TextLink
BAO LA VẠN SỰ

Mobile: 0913 290 384  /  Email: tranngockiem57@gmail.com hoặc tuvan@phuclaithanh.com

Copyright © 2014   BaoLaVanSu. Thiết kế và phát triển bởi Bambu®