tư vấn bao la vạn sự

Nguyệt tướng tầm thời (Cách xem ngày giờ)

Cách tìm giờ tháng năm

Cập nhật : 05/07/2014
Từ 22h10 đến 23h09 là giờ Hợi Từ 0h10 đến 1h09là giờ Tý Từ 2h10 đến 3h09 là giờ Sửu

Tháng 5

Từ 4h10 đến 5h09 là giờ Dần

Từ 6h10 đến 7h09 là giờ Mão

Từ 8h10 đến 9h09là giờ Thìn

Từ 10h10 đến 11h09là giờ Tỵ

Từ 12h10 đến 13h09 là giờ Ngọ

Từ 14h10 đến 15h09 là giờ Mùi

Từ 16h10 đến 17h09 là giờ Thân

Từ 18h10 đến 19h09 là giờ Dậu

Từ 20h10 đến 21h09 là giờ Tuất

Từ 22h10 đến 23h09 là giờ Hợi

Từ 0h10 đến 1h09là giờ Tý

Từ 2h10 đến 3h09 là giờ Sửu

 

Tiện ích Bambu
Tin liên quan
Bạn cần tìm kiếm?
Advert Advert2 Advert3
TextLink
BAO LA VẠN SỰ

Mobile: 0913 290 384  /  Email: tranngockiem57@gmail.com hoặc tuvan@phuclaithanh.com

Copyright © 2014   BaoLaVanSu. Thiết kế và phát triển bởi Bambu®