tư vấn bao la vạn sự

Nguyệt tướng tầm thời (Cách xem ngày giờ)

Cách tìm giờ tháng tám

Cập nhật : 05/07/2014
Từ 17h40 đến 19h39 là giờ Dậu Từ 19h40 đến 21h39 là giờ Tuất Từ 21h40 đến 23h39 là giờ Hợi

Tháng  8

Từ 3h40 đến 5h39 là giờ Dần

Từ 5h40 đến 7h39 là giờ Mão

Từ 7h40 đến 9h39 là giờ Thìn

Từ 9h40 đến 11h39 là giờ Tỵ

Từ 11h40 đến 13h39 là giờ Ngọ

Từ 13h40 đến 15h39 là giờ Mùi

Từ 15h40 đến 17h39 là giờ Thân

Từ 17h40 đến 19h39 là giờ Dậu

Từ 19h40 đến 21h39 là giờ Tuất

Từ 21h40 đến 23h39 là giờ Hợi

Từ 23h40 đến 24h39 là giờ Tý

Từ 23h40 đến 24h39 là giờ Sửu

Tiện ích Bambu
Tin liên quan
Bạn cần tìm kiếm?
Advert Advert2 Advert3
TextLink
BAO LA VẠN SỰ

Mobile: 0913 290 384  /  Email: tranngockiem57@gmail.com hoặc tuvan@phuclaithanh.com

Copyright © 2014   BaoLaVanSu. Thiết kế và phát triển bởi Bambu®