tư vấn bao la vạn sự

Nguyệt tướng tầm thời (Cách xem ngày giờ)

Cách tìm giờ tháng bảy

Cập nhật : 05/07/2014
Từ 11h50 đến 13h49 là giờ Ngọ Từ 13h50 đến 15h49 là giờ Mùi Từ 15h50 đến 17h49 là giờ Thân

Tháng  7

Từ 3h50 đến 5h49 là giờ Dần

Từ 5h50 đến 7h49 là giờ Mão

Từ 7h50 đến 9h49 là giờ Thìn

Từ 9h50 đến 11h49 là giờ Tỵ

Từ 11h50 đến 13h49 là giờ Ngọ

Từ 13h50 đến 15h49 là giờ Mùi

Từ 15h50 đến 17h49 là giờ Thân

Từ 17h50 đến 19h49 là giờ Dậu

Từ 19h50 đến 21h49 là giờ Tuất

Từ 21h50 đến 23h49 là giờ Hợi

Từ 23h50 đến 24h49 là giờ Tý

Từ 23h40 đến 24h39 là giờ Sửu

 

Tiện ích Bambu
Tin liên quan
Bạn cần tìm kiếm?
Advert Advert2 Advert3
TextLink
BAO LA VẠN SỰ

Mobile: 0913 290 384  /  Email: tranngockiem57@gmail.com hoặc tuvan@phuclaithanh.com

Copyright © 2014   BaoLaVanSu. Thiết kế và phát triển bởi Bambu®