tư vấn bao la vạn sự

Độn Lục Nhâm Thái Ất

Tính sao Tuần Không theo địa bàn

Cập nhật : 05/07/2014
Con Giáp Tý Tuần ở Tuất Hợi Con Giáp Tuất Tuần ở Thân Dậu Con Giáp Thân Tuần ở Ngọ Mùi
 

Tính sao Tuần Không theo địa bàn

(Xem các sao ngày con giáp gì ?)

          Con Giáp Tý         Tuần ở         Tuất Hợi

          Con Giáp Tuất      Tuần ở         Thân Dậu

          Con Giáp Thân      Tuần ở         Ngọ Mùi

          Con Giáp Ngọ       Tuần ở         Thìn Tỵ

          Con Giáp Thìn      Tuần ở         Dần Mão

Con Giáp Dần       Tuần ở         Tý Sửu

(Quẻ phát hay gặp Tuần Triệt giảm một sự hay)

(Quẻ phát dữ gặp Tuần Triệt giảm được sự dữ)

Tiện ích Bambu
Tin liên quan
Bạn cần tìm kiếm?
Advert Advert2 Advert3
TextLink
BAO LA VẠN SỰ

Mobile: 0913 290 384  /  Email: tranngockiem57@gmail.com hoặc tuvan@phuclaithanh.com

Copyright © 2014   BaoLaVanSu. Thiết kế và phát triển bởi Bambu®